Zadržanost od dela za zavarovance, ki so se okužili s COVID-19 na delovišču pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ali izvajalcu zdravstvene dejavnosti po 46. členu ZIUPOPDVE

V Uradnem listu RS št. 203/2020 z dne 30.12.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki v 46. členu določa, da zavarovancem, ki delajo pri izvajalcih iz 46. člena tega zakona, pripada nadomestilo plače že od prvega dne zadržanosti od dela zaradi okuženosti s COVID-19 v višini 100 % osnove, ki jo predstavlja plača, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal. Kot razlog te zadržanosti se določi »bolezen«. Razliko med 100-odstotnim nadomestilom in 80-odstotnim nadomestilom za razlog »01-bolezen« izvajalcu oz. samostojnemu zavezancu, ki izvaja dejavnost iz 46. člena, povrne ZZZS od vključno 31. 12. 2020 dalje (ne glede na to, ali je bil prvi dan tega staleža pred 31. 12. 2020 ali po tem datumu) do vključno 31. 12. 2021.

Navodilo v zvezi z izvajanjem te določbe, ki je bilo prenovljeno dne 1. 2. 2021, je pripeto spodaj:

navodilo_pkp_7_-_spremenjeno_-_konc_P.pdfnavodilo pkp 7 - spremenjeno - končno-01022021.docx

Izjava delodajalca:

PKP 7 - izjava delodajalca - končna verzija.pdfPKP 7 - izjava delodajalca - končna verzija.docx