Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi epidemije COVID-19

Zdraviliško zdravljenje se trenutno še izvaja, določena zdravilišča pa že sprejemajo poslovne odločitve glede zapiranja posameznih zdravilišč. Če se bo epidemija še zaostrovala in se bodo zdravilišča zaprla tudi za zdravljenje na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) preko Ministrstva za zdravje sprožili postopke za posebno ureditev z odlokom Vlade Republike Slovenije, kot v spomladanskem času (npr. avtomatično podaljšanje odločb ipd).

Glede na trenutne razmere pojasnjujemo:

- Zdravilišča, ki so ZZZS obvestila, da na določenih lokacijah nekaj časa ne bodo izvajala zdraviliškega zdravljenja, predlagajo, da bi zavarovane osebe, ki so bile z odločbo imenovanega zdravnika ZZZS napotene v določeno zdravilišče, obvestili, da tega zdravljenja ne bo mogoče izvajati pri njih in jim bodo hkrati predlagali izvedbo zdraviliškega zdravljenja v drugem zdravilišču, ki zagotavlja ustrezen tip standarda zdraviliškega zdravljenja (gre za zdravilišča, ki so organizacijsko povezana). Če se zavarovana oseba s tem strinja, ni potrebna nova odločba, saj spremembo zdravilišča ne zahteva zavarovana oseba sama.

- Imenovani zdravniki ZZZS v odločbah ne bodo določali zdravljenja v zdravilišču, za katero so bili obveščeni, da ne bo izvajalo tega zdravljenja, če pa zavarovana oseba izrecno zahteva zdravljenje v tem zdravilišču, v odločbi obrazložijo, zakaj to ni izvedljivo.

- Če zavarovana oseba s predlogom spremembe zdravilišča ne soglaša in želi v drugo zdravilišče, in ne to, ki ji je bilo ponujeno, lahko zahteva spremembo zdravilišča (drugi odstavek 200. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), o čemer imenovani zdravnik ZZZS odloči z odločbo.

- Razglašena epidemija ni razlog za odlog zdravljenja. Zdravilišča so zavezana izvajati vse stroge ukrepe za zamejitev preprečevanja okužb. Tudi strah pred okužbo ni razlog za odlog zdraviliškega zdravljenja po 48. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.