Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) (velja od 5. 2. 2021 do 31. 5. 2022 )