Uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zavarovanim osebam svetuje, da za čas začasnega bivanja v tujini pravočasno uredijo zdravstveno zavarovanje in pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: evropska kartica). S tem se lahko izognejo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini. Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom. Upoštevati je treba tudi čas od naročila do prejema kartice, ki znaša najmanj 7 delovnih dni. Zavarovane osebe, ki kartico že imajo, naj preverijo rok njene veljavnosti. Hkrati zavarovanim osebam svetujemo, da se tudi na počitnicah v tujini obnašajo odgovorno in skrbijo za zdravje ter upoštevajo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (COVID-19). Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini ostaja tudi v času pandemije nalezljive bolezni COVID-19 enak in obsega nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah. Tudi postopek uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev je odvisen od tega, v kateri državi zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve.

Več informacij