E-gradiva

Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem

Vrsta gradiva: Navodila MP
Datum objave: 06. 10. 2021

Vsebina


Navodilo za zajem in posredovanje podatkov
o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem

Verzija 16

Navodilo za zajem in posredovanje-V16.pdf- navodilo se uporablja od 1. 11. 2021 dalje
Navodilo za zajem in posredovanje- V16.doc

************************************************************************************************************************************************

Zgodovina:

2021_05_03_ON_za_zajem_in_posredovan_P_V15.pdf- navodilo verzija 15 (uporablja se do 31. 10. 2021)

Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanil MP v on-line sistem_verzija 14.pdf - navodilo verzija 14

On za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem V13.pdf - navodilo verzija 13

Navodilo za zajem in posredovanje-verzija 12.pdf - navodilo verzija 12

Navodilo zajem podatkov-verzija 11.PDF - navodilo verzija 11


Navodilo zajem podatkov-verzija 10.PDF - navodilo verzija 10 - to navodilo je bilo v uporabi do 17.11.2014

- Dopis.PDF - navodilo verzija 9 - to navodilo se uporablja do 1. 10. 2014


Navodilo za zajem in posredovanje V8 11.2.2014.pdf navodilo verzija 8