{"list":[{"reakcija":true,"zapSt":1,"nazivPolja":"Vrsta povra\u010dila","imePolja":"sipovvrs","tipGradnika":"Radio","tipVsebinePolja":"0","obveznost":true,"oznakaSekcije":"3","vsebinaKlica":"GET \/npv-evloge\/sifrant\/seznam-vrst-povracil\/{ozvrsjez}","options":[{"sivsifra":1,"txopissi":"potni stro\u0161ki","txdodinf":"Zavarovana oseba lahko vlo\u017ei vlogo za povra\u010dilo potnih stro\u0161kov, \u010de ji je osebni zdravnik izdal listino Potrdilo o uveljavljanju potnih stro\u0161kov - spremstva in mu je izvajalec, kjer je bila storitev opravljena, le to potrdil z \u017eigom in podpisom."},{"sivsifra":2,"txopissi":"nakup zdravil oz. \u017eivil"},{"sivsifra":3,"txopissi":"nakup medicinskih pripomo\u010dkov"},{"sivsifra":4,"txopissi":"zdravstvene storitve"},{"sivsifra":5,"txopissi":"re\u0161evalni prevozi"},{"sivsifra":6,"txopissi":"dopla\u010dila za PZZ (odlo\u010dbe Centra za socialno delo)","txdodinf":"Zavarovana oseba lahko vlo\u017ei vlogo za povra\u010dilo dopla\u010dil za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, \u010de ji je bila pravica do oprostitve pla\u010dila dele\u017ea dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dodeljena tudi za nazaj, ko je storitev, zdravilo ali medicinski pripomo\u010dek morala dopla\u010dati."}]}],"siuspesn":"S"}