Anketa o zadovoljstvu strank ZZZS - 2020


Spoštovani obiskovalec/-ka,

ZZZS izvaja merjenje zadovoljstva strank, saj želimo poslovati čim bolj kakovostno, zato vas vljudno vabimo k izpolnitvi ankete.

0) Ali ste v tem koledarskem letu obiskali službe in referente ZZZS?
DA
NE

1) Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)?
takoj sem bil(a) na vrsti  
do 5 minut  
od 6 do 10 minut  
od 11 do 15 minut  
od 16 do 20 minut  
več kot 20 minut  

2) Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja?
vrsta ljudi pred mano  
počasnost zaposlenega  
zaposlenega ni bilo v pisarni  
razgovor zaposlenega s sodelavci ali po telefonu  
drugo (prosimo, navedite):

3) Kakšna je po vaši oceni kakovost storitev ZZZS:
zelo slaba  
slaba  
dobra  
zelo dobra  
odlična  

4) Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja ZZZS. V kolikšni meri menite, da so ljudje na splošno zadovoljni pri urejanju in izvajanju tega zavarovanja?
zelo nezadovoljni  
nezadovoljni  
niti zadovoljni - niti nezadovoljni  
zadovoljni  
zelo zadovoljni  

5) V kolikšni meri menite, da so ljudje na splošno zadovoljni z zdravstveno službo v vaši regiji?
zelo nezadovoljni  
nezadovoljni  
niti zadovoljni - niti nezadovoljni  
zadovoljni  
zelo zadovoljni  

6) V kakšni meri vi nasploh skrbite za lastno zdravje?
ne skrbim  
zelo slabo skrbim  
skrbim  
dobro skrbim  
zelo dobro skrbim  

7) Vaša mnenja in predlogi:

Za sodelovanje v anketi se vam zahvaljujemo.

Rezultati so obdelani za vsako koledarsko leto posebej in bodo za tekoče koledarsko leto objavljeni februarja naslednje leto.

ZZZS je izvajal podobno anketiranje že v preteklih letih, vendar le z anketo neposredno v naših prostorih.