ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije   Slo Eng
Direkcija
Domov Nivo višje
 Naslovi in kontakti
Kontakt z ZZZS    
Avtomatski telefonski odzivnik
(01) 30-77-300
 
Izvajalci zdravstvenih storitev  
  www.zzzs.si   Območne enote ZZZS    

Direkcija
Službe za poslovanje z zavarovanimi osebami
Oddelek za zdravila
Oddelek za medicinske pripomočke
Oddelek zdravstvene komisije

Oddelek za zdravila

Oddelek za zdravila določa interne podatkovne baze in vpogled v eksterne podatkovne baze potrebne za spremljanje, analiziranje, nadziranje in predlaganje poslovnih odločitev s področja zdravil, zagotavlja izpise za predpisana zdravila po značilnih parametrih, pripravlja in ažurira liste zdravil s ceniki, spremlja, analizira in nadzira porabo zdravil in zaračunavanje zdravil ter sodeluje pri pripravi področnih dogovorov o lekarniški dejavnosti.

Naslov: Miklošičeva cesta 24
Telefon: 01 30 77 317 (Marič Cevzar)
Posta: 1507 Ljubljana
Fax: 01 30 77 424
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
 

 
VODJA ODDELKA ZA ZDRAVILA
Jurij Fürst 

 
  Na vrh strani

Oddelek za medicinske pripomočke

V oddelku zagotavljajo enotnost sistema pravic do medicinskih pripomočkov in pripravljajo strokovne podlage za odločanje o pravicah do medicinskih pripomočkov. Zagotavljajo strokovne podlage za sprejem Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki in za njegovo izvajanje ter izvajajo obveznosti iz Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki na sistemskem nivoju. Oblikujejo predloge sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter drugih splošnih aktov Zavoda v zvezi z uresničevanjem pravic do medicinskih pripomočkov. Pripravljajo navodila in okrožnice, koordinirajo, usposabljajo in zagotavljajo enotno uresničevanje pravic do medicinskih pripomočkov v območnih enotah, pri izvajalcih in dobaviteljih. Pripravljajo usmeritve in navodila za izvajanje nadzora nad dobavitelji medicinskih pripomočkov in pripravljajo predloge za nadzor nad predpisovanjem medicinskih pripomočkov pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Pravno svetujejo in nudijo strokovno pomoč območnim enotam in zavarovanim osebam. Upravljajo s pravilnikom o listinah za uresničevanje pravice do medicinskih pripomočkov. Vodijo upravne postopke na II. stopnji.

Naslov: Miklošičeva 24
Telefon: 01 30 77 579 (Alenka Franko Hren), 01 30 77 265 (Matevž Tratar), 01 30 77 597 (Tomaž Bregar Horvat)
Posta: 1507 Ljubljana
Fax:
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
 

 
VODJA ODDELKA I
Drago Perkič 

 
  Na vrh strani

Oddelek zdravstvene komisije

Oddelek zdravstvene komisije obravnava pritožbe zoper izdane odločbe v postopkih uveljavljanja pravic na I. stopnji in odloča na II. stopnji v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb. Sodeluje tudi v tožbenih postopkih na sodišču.

Naslov: Miklošičeva 24 / LOKACIJA: Mala ulica 3
Telefon: 01 30 77 720 (Mojškerc), 01 30 77 773 (Prebil)
Posta: 1000 Ljubljana
Fax: 01 30 77 790
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
 

 
VODJA ODDELKA ZDRAVSTVENE KOMISIJE
Irena Grahelj 

 
  Na vrh strani

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2006 ZZZS Vse pravice pridržane