ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije   Slo Eng
Območna enota
Maribor
Domov Nivo višje
 Naslovi in kontakti
Kontakt z ZZZS    
Avtomatski telefonski odzivnik
(01) 30-77-300
 
Izvajalci zdravstvenih storitev  
  www.zzzs.si   Območne enote ZZZS    

Območna enota Maribor
Službe za poslovanje z zavarovanimi osebami
Oddelek za izvajanje OZZ
Služba za nadomestila in povračila
Prijavno odjavna služba
Izpostava Slovenska Bistrica
Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje
Izpostava Lenart
Izpostava Ptuj
Izpostava Ormož
Oddelek imenovanih zdravnikov

Oddelek za izvajanje OZZ

Vloga oddelka za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja je zagotavljanje uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Naloge oddelka se opravljajo v prijavno odjavni službi ter službi za nadomestila.

Naslov: Sodna 15
Telefon: 02 29 09 313
Posta: 2000 Maribor
Fax: 02 5 21 591
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
 

 
VODJA ODDELKA I
Marjanca Feuš 

 
  Na vrh strani

Služba za nadomestila in povračila

Služba za nadomestila in povračila odloča o pravici do nadomestila plače in drugih denarnih prejemkov (potnih stroškov, pogrebnin in posmrtnin), odloča o pravicah do medicinsko - tehničnih pripomočkov ter drugih pravicah iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Naslov: Sodna 15
Telefon: 02 29 09 316
Posta: 2000 Maribor
Fax: 02 25 21 591
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
Helena Vimer, III. nadstropje, soba 321 

 
VODJA SLUŽBE III
Helena Vimer 

 
  Na vrh strani

Prijavno odjavna služba

Naloge v prijavno odjavni službi se nanašajo na urejanje statusa zavarovanja: 1.Za ZAVAROVANCE in ZAVAROVANE OSEBE: prijave, odjave in spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja, evidentiranje izjav o izbiri in prekinitvi izbire osebnega zdravnika, izdajanje kartic zdravstvenega zavarovanja, izdajanje potrdil o statusu v obveznem zdravstvenem zavarovanju, evidentiranje nesreč pri delu. 2. Za ZAVEZANCE ZA PRISPEVEK: evidentiranje prijav, odjav in sprememb o zavezancih za prispevke, vodenje postopka prijave in odjave zavezanca po uradni dolžnosti.

Naslov: Sodna 15
Telefon: Urejanje zavarovanja prek eVEM: 02 29 09 309, Drugo: 02 29 09 349
Posta: 2000 Maribor
Fax: 02 25 21 591
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
Natalija Hercog, pritličje levo 

 
VODJA SLUŽBE III
Natalija Hercog 

 
  Na vrh strani

Izpostava Slovenska Bistrica

Izpostave zagotavljajo uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, urejajo in vzdržujejo evidence obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavljajo listine in obrazce za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter opravljajo naloge, opisane pod oddelkom za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (prijavno odjavno službo, službo za nadomestila in povračila, službo za nadomestila, povračila in mednarodno zavarovanje), oddelkom za mednarodno zavarovanje ter oddelkom za finance in računovodstvo.

Naslov: Partizanska ulica 21
Telefon: 02 80 51 904 / 02 80 51 900
Posta: 2310 Slovenska Bistrica
Fax: 02 80 51 906
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
 

 
VODJA IZPOSTAVE II
Anita Cerkvenik 

 
  Na vrh strani

Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje

V oddelku za mednarodno zdravstveno zavarovanje se izvajajo: 1. postopki v zvezi z urejanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja: - oseb, ki si zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah ter tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev s sedežem v Sloveniji, - oseb s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so zaposlene pri tujem delodajalcu in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, - oseb s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno, - oseb s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslov, - družinskih članov osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, - tujcev, ki se izobražujejo in izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova; 2. postopki v zvezi z urejanjem zavarovanja in zagotavljanjem pravic do zdravstvenih storitev slovenskih zavarovanih oseb med stalnim ali začasnim bivanjem v tujini, kamor sodijo tudi postopki v zvezi z napotitvijo na delo v tujino in postopki v zvezi s povračili stroškov zdravstvenih storitev, ki so jih zavarovane osebe uveljavljale v tujini in postopki v zvezi s povračilom stroškov zavarovanim osebam, ki so bile napotene na zdravljenje v tujino; 3. postopki v zvezi z urejanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev zavarovanih oseb iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice ter držav, s katerimi so sklenjene meddržavne pogodbe, ki urejajo področje zdravstvenega zavarovanja, med stalnim ali začasnim bivanjem v Republiki Sloveniji; 4. postopki v zvezi s kontrolo in knjiženjem knjigovodskih listin obračunanih zdravstvenih storitev za zavarovane osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice ter držav, s katerimi so sklenjene meddržavne pogodbe, in priprava podatkov za obračun stroškov zdravstvenih storitev s tujimi nosilci zdravstvenega zavarovanja ter kontrola obračunov stroškov zdravstvenih storitev, ki jih posredujejo tuji nosilci zavarovanja za slovenske zavarovane osebe.

Naslov: Sodna 15
Telefon: 02 29 09 370
Posta: 2000 Maribor
Fax: 02 25 21 591
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
Darinka Sabolek, II. nadstropje, soba 216 Lidija Kranvogel, II. nadstropje, soba 214 Karmen Ipavec, II. nadstropje, soba 215 

 
VODJA ODDELKA II
Darinka Sabolek 

 
  Na vrh strani

Izpostava Lenart

Izpostave zagotavljajo uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, urejajo in vzdržujejo evidence obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavljajo listine in obrazce za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter opravljajo naloge, opisane pod oddelkom za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (prijavno odjavno službo, službo za nadomestila in povračila, službo za nadomestila, povračila in mednarodno zavarovanje), oddelkom za mednarodno zavarovanje ter oddelkom za finance in računovodstvo.

Naslov: Kraigherjeva ulica 19 B
Telefon: 02 72 00 680 / 02 72 00 682
Posta: 2230 Lenart
Fax: 02 72 00 684
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
Peter Kramberger, pritličje, soba 3 Blanka Dokl, pritličje, soba 1 

 
VODJA IZPOSTAVE III
Peter Kramberger 

 
  Na vrh strani

Izpostava Ptuj

Izpostave zagotavljajo uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, urejajo in vzdržujejo evidence obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavljajo listine in obrazce za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter opravljajo naloge, opisane pod oddelkom za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (prijavno odjavno službo, službo za nadomestila in povračila, službo za nadomestila, povračila in mednarodno zavarovanje), oddelkom za mednarodno zavarovanje ter oddelkom za finance in računovodstvo.

Naslov: Vodnikova ulica 2
Telefon: 02 74 91 920 / 02 74 91 921
Posta: 2250 Ptuj
Fax: 02 74 91 930
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
 

 
VODJA IZPOSTAVE I
Damjan Zamuda 

 
  Na vrh strani

Izpostava Ormož

Izpostave zagotavljajo uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, urejajo in vzdržujejo evidence obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavljajo listine in obrazce za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter opravljajo naloge, opisane pod oddelkom za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (prijavno odjavno službo, službo za nadomestila in povračila, službo za nadomestila, povračila in mednarodno zavarovanje), oddelkom za mednarodno zavarovanje ter oddelkom za finance in računovodstvo.

Naslov: Ptujska cesta 25
Telefon: 02 74 15 950 / 02 74 15 951
Posta: 2270 Ormož
Fax: 02 74 15 953
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
Martina Zemljak, pritličje, soba 7 Ivanka Kanič, pritličje, soba 2 

 
VODJA IZPOSTAVE III
Martina Zemljak 

 
  Na vrh strani

Oddelek imenovanih zdravnikov

Oddelek nadzornih zdravnikov vodi postopek in odloča na I. stopnji v postopkih ugotavljanja začasne nezmožnosti za delo iz bolezenskih razlogov za delo nad 30 dni, odloča o o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo ocene izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo do 30 dni, odloča o napotitvi na zdraviliško zdravljenje, odloča o upravičenosti zahteve po medicinsko-tehničnem pripomočku pred iztekom trajnostne dobe in o pravici do zahtevnejših medicinsko-tehničnih pripomočkov, odloča o upravičenosti zdravljenja v tujini, izdaja izvedenska mnenja v postopkih uveljavljanja pravic. Oddelek nadzornih zdravnikov v območni enoti izvaja tudi medicinsko finančni nadzor izvajanja pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev.

Naslov: Sodna 15
Telefon: 02 29 09 436
Posta: 2000 Maribor
Fax: 02 25 21 591
Elektronska pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (ime in priimek kontaktne osebe za splošne informacije) zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS

 

KONTAKTNA OSEBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
Mladen Keršič, I. nadstropje, soba 115 Lea Škorjanc, I. nadstropje, soba 118 

 
VODJA ODDELKA ZA NADZOR
Mladen Keršič 

 
  Na vrh strani

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2006 ZZZS Vse pravice pridržane