ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Okrožnice OZZ za MP


OKROŽNICA MP ŠT. 4: PREKLIC UKREPOV, POVEZANIH S COVID-19 PRI PREDPISOVANJU MP IN SPREMEMBE NAVODILA O IZDAJI NAROČILNICE ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK IN REVERZA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK
Datum objave/spremembe: 04.08.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2020: SPREMEMBE KONTROL V SISTEMU ON-LINE OD 1. 6. 2020 DALJE
Datum objave/spremembe: 25.05.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2020 - SPREMEMBE S 1. 6. 2020
Datum objave/spremembe: 11.05.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2020: NAVODILO O IZDAJI NAROČILNICE ZA MP IN REVERZA ZA MP IN NAVODILO O IZDAJI NAROČILNICE ZA MP ZA IZBOLJŠANJE VIDA
Datum objave/spremembe: 13.02.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 6/2018: DOBE TRAJANJA, UVEDBA OZNAKE PREDČASNEGA PREDPISA MP IN NOVE KONTROLE V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 03.01.2019  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 5/2018: DOBE TRAJANJA, UVEDBA OZNAKE PREDČASNEGA PREDPISA MP IN NOVE KONTROLE V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 03.01.2019  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2018: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, KI SE NANAŠAJO NA SERVISIRANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 14.11.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 4/2018: POOBLAŠČENI ZDRAVNIKI ZA PREDPISOVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 18.10.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2018: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTOV, KI SE NANAŠAJO NA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 12.10.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2018: IZDAJA NAROČILNIC OB PREDPISU PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA
Datum objave/spremembe: 19.07.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2017: SPREMEMBE SEZNAMA ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 22.12.2017  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2017: PRILAGODITEV MP, NOVA FUNKCIJA V SISTEMU ON-LINE POSREDOVANJE PODATKOV IN KONTROLE
Datum objave/spremembe: 23.06.2017  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2017: VRAČILO IZPOSOJENIH MP ZA ZAVAROVANE OSEBE, KI STALNO BIVAJO V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
Datum objave/spremembe: 09.01.2017  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 6/2016 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KONTROL V SISTEMU ON-LINE - PLENICE
Datum objave/spremembe: 15.12.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 5/2016: RAZISKAVA ZDRAVLJENJE SLADKORNIH BOLNIKOV TIPA 2 Z INZULINSKO ČRPALKO IN NADALJNE ZAGOTAVLJANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 16.11.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 4/2016 - DOPOLNITEV NAVODILA ZA URESNIČEVANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA
Datum objave/spremembe: 06.07.2016  
 

ZADEVA: OKROŽNICA MP ŠT. 3/2016: DOPOLNITEV KONTROL V SISTEMU ON-LINE IN ŠIFRANTA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Datum objave/spremembe: 14.06.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2016: ZAGOTAVLJANJE MASKE PRI UPORABNIKIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA PODPORO DIHANJU
Datum objave/spremembe: 01.06.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT.: 1/2016: ZAGOTAVLJANJE MP V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
Datum objave/spremembe: 26.05.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2015: TRAJNOSTNA DOBA ZA MP 1247 SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE IN KONTROLA V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 24.12.2015  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2015: DOPOLNITVE KONTROL V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 06.08.2015  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2015: SPREMEMBE V SEZNAMU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, KI SE MEDSEBOJNO IZKLJUČUJEJO
Datum objave/spremembe: 16.06.2015  
 

OKROŽNICA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 15.12.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 11/2014: SPREMEMBA NAČINA DOPLAČILA IN DRUGE SPREMEMBE V KONTROLAH PRI DOBAVITELJU, KI JIH IZVAJA SISTEM ON-LINE
Datum objave/spremembe: 01.12.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 10 /2014: SPREMEMBE V SISTEMU ON-LINE, PRIKAZ PODATKOV V FUNKCIJAH BRANJE ODPRTIH NAROČILNIC IN BRANJE PREJETIH MP
Datum objave/spremembe: 28.10.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 9/2014: 1.10.2014 UVEDBA DOPOLNITEV V SISTEMU ON-LINE: UVEDBA OBNOVLJIVE NAROČILNICE, DOPOLNITVE STRUKTUR PODATKOV PRI PREDPISU IN IZDAJI MP
Datum objave/spremembe: 12.09.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 8/2014: NOVA NAVODILA ZA PREDPISOVANJE MP IN POPRAVEK
Datum objave/spremembe: 28.08.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 7/2014: MEDSEBOJNO IZKLJUČEVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 14.07.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 5/2014 - UVEDBA OBNOVLJIVE NAROČILNICE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Datum objave/spremembe: 01.07.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 4/2014
Datum objave/spremembe: 01.07.2014  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane