Seznam pristojnih oseb


Osebe ZZZS pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja so:

1.) pri Območni enote Celje:
- Helenca Marija Benkovič, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Celje, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 03 / 42 02 248, poštni naslov: ZZZS, Območna enota Celje, Gregorčičeva ul. 5a, 3000 Celje;

2.) pri Območni enoti Koper:
- Nedjan Koren, vodja oddelka I za pravno – kadrovsko področje v Območni enoti Koper, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 05 / 66 87 270; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper;
- mag. Biljana Erdelić, vodja oddelka I za področje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Območni enoti Koper, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 05/ 66 87 210; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper;
  3.) pri Območni enoti Krško:
  - Bernardka Naraglav, poslovna sekretarka Območne enote Krško, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 07 / 49 02 444, poštni naslov: ZZZS, Območna enota Krško, Bohoričeva ul. 9, 8270 Krško;

  4.) pri Območni enoti Kranj:
  - Petra Nadižar Štirn, vodja oddelka za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Območni enoti Kranj, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek-priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 04 / 23 70 109; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj;
  - Nataša Küs, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Kranj, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 04 / 23 70 303; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj;

  5.) pri Območni enoti Ljubljana:
  - Zvonimir Aranđelović, višji pravni svetovalec v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Ljubljana, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 01 / 30 77 507; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;

  6.) pri Območni enoti Maribor:
  - mag. Petra Pirih, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 29 09 434; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  - Nataša Cvilak, samostojna svetovalka v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 29 09 320; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  - Kornelija Krašovc, vodja oddelka za finance in računovodstvo v Območni enoti v Mariboru, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 29 09 380; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  - Darinka Sabolek, vodja oddelka za mednarodno zdravstveno zavarovanje v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 29 09 370; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  - Marjanca Feuš, vodja oddelka za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 29 09 313; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;

  7.) pri Območni enoti Murska Sobota:
  - Ivan Tibaut, vodja-direktor Območne enote Murska Sobota, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 53 61 510; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Murska Sobota, Slovenska ul. 48, 9000 Murska Sobota;

  8.) pri Območni enoti Nova Gorica:
  - Tanja, Drmota, vodja oddelka za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Območni enoti Nova Gorica, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 05 / 33 81 217; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Nova Gorica, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica;

  9.) pri Območni enoti Novo mesto:
  - Vida Jerman Smolič, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Novo mesto, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 07 / 39 33 505; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Novo mesto, Prešernov trg 7, 8000 Novo mesto;

  10.) pri Območni enoti Ravne na Koroškem:
  - Danijela Štumberger, vodja-direktorica Območne enote Ravne na Koroškem, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 82 10 215; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11 B, 2390 Ravne na Koroškem;
  - Stanislava Škratek, vodja oddelka v pravno-kadrovskegam oddelku v Območni enoti Ravne na Koroškem, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 02 / 82 10 236

  11.) pri Direkciji ZZZS:
  - Damjan Kos, vodja - direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostmi pri Direkciji ZZZS, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 01/ 30 77 374; poštni naslov: ZZZS, Direkcija, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
  - Peter Rutar, strokovni sodelavec v sektorju za informiranje in odnose z javnostmi pri Direkciji ZZZS, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 01/ 30 77 415; poštni naslov: ZZZS, Direkcija, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;

  12.) pri Področni enoti Informacijski center ZZZS:
  - Stanislav Košir, vodja službe III v oddelku za operativo področne enote informacijski center, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), tel. št. 01/ 30 77 587; poštni naslov: ZZZS, PE Informacijski center, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana.