Informacije in publikacije


Za informiranje slovenske javnosti in izvajanje odnosov z mediji ZZZS izdaja sporočila za javnost in gradiva za tiskovne konference ter vabi novinarje na seje skupščine ZZZS. O posameznih pomembnejših sejah Upravnega odbora ZZZS objavlja tudi gradiva za javnost. Poleg tega izdaja tiskana gradiva in elektronska gradiva, ki so dostopna neposredno preko spletnih strani. ZZZS izdaja tudi katalog informacij javnega značaja skladno s predpisi, ki urejajo posredovanje informacij javnega značaja. Najpogosteje iskane informacije je ZZZS objavil tudi na avtomatskem telefonskem odzivniku ZZZS tel. št. 01/30-77-300, ki so objavljene tudi na spletnih straneh, ter v seznamu najpogostejših vprašanj in odgovorov. Splošna vprašanja pa nam lahko zastavite tudi preko spletnih strani.

Za informiranje v zvezi s konkretnimi zadevami vas prosimo, da kontaktirate pristojno območno enoto ali izpostavo ZZZS, v primeru pritožb pa osebe, ki so v območnih enotah ZZZS odgovorne za pritožbe.

ZZZS ima lastno INDOK knjižnico, ki posluje v času uradnih ur tudi za zunanje uporabnike.