Organiziranost in poslovanje


ZZZS je organiziran tako, da izvaja svojo dejavnost na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na sedežu v Ljubljani, v 10 območnih enotah in na 45 izpostavah. Vsaka območna enota s svojim delovanjem pokriva določeno območje. V njenem okviru pa obstaja mreža izpostav, ki poslujejo v posameznih občinah. Za področje informacijske dejavnosti je ustanovljena samostojna področna enota. Takšna organiziranost zagotavlja, da je zavarovalna storitev v največji meri približana zavarovancem.

Zaradi koronavirusa (COVID-19) stranke naprošamo, da omejijo svoje obiske in urejajo zadeve z ZZZS zlasti preko spletne strani, e-pošte, navadne pošte ali po telefonu


URADNE URE za poslovanje s strankami so v:

  • ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
  • torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki.


POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
  • ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev.

Služba za poslovanje s karticami posluje ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 7.00 - 15.00 in ob sredah od 7.00 - 17.00, na telefonski številki 01/30 77 466.

Območna enota Celje, e-pošta: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, e-pošta: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, e-pošta: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, e-pošta: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, e-pošta: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, e-pošta: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, e-pošta: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, e-pošta: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, e-pošta: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, e-pošta: OERV@zzzs.si
Področna enota Informacijski center, e-pošta: PEIC@zzzs.si
Direkcija, e-pošta: DI@zzzs.si

Telefonske številke, seznami kontaktnih oseb za posredovanje splošnih informacij in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih so objavljene neposredno v okviru predstavitve posamezne območne enote, Področne enote Informacijski center in Direkcije.