Poslovanje ZZZS s strankami po preklicu epidemije nalezljive bolezni COVID-19


S 7. 9. 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) ponovno uvaja razporeditev uradnih ur, kot je veljala pred epidemijo COVID-19:

- v ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- v torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15. 00
- v sredo: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- v petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.

Epidemija je bila sicer preklicana, vendar pa stroka opozarja na možnost naslednjih valov okužb. Zato ZZZS v luči svojih obveznosti zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja za zaposlene in v skrbi za kontinuiranost enega najbolj ključnih procesov v zdravstvenem sistemu, torej kot nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja za območje Republike Slovenije, ugotavlja, da od 1. 6. 2020 do preklica obstajajo izjemne okoliščine, ki zahtevajo razporeditev uradnih ur v drugačnem obsegu. Obstoj izjemnih okoliščin izhaja že iz Odloka Vlade RS o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki v 2. členu določa, da se kljub preklicu epidemije, še nadalje uporabljajo vsi splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Stranke zato naprošamo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo pretežno elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah in izpostavah ZZZS osebno zglasijo le, če je to nujno potrebno in nimajo znakov okužbe. Za zavezance za prijavo in za prispevek (delodajalce), izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu pa ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo pretežno »na daljavo« oziroma preko telefona.

Stranke lahko zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:

Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje pri izvajanju ukrepov proti nalezljivi bolezni.

Seznam kontaktnih naslovov enot ZZZS