Uveljavljanje pravice do zdravljenja v tujini


Vprašanje stranke:
Otrok je zbolel za redko boleznijo, katere zdravljenje v Sloveniji ni možno. Kako je v takih primerih s kritjem stroškov zdravljenja v tujini? Kako lahko uveljavljam zdravljenje v tujini v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Odgovor ZZZS:

Skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja ima zavarovana oseba pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev, če so v Sloveniji izčrpane možnosti, z zdravljenjem oziroma pregledom v drugi državi pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma preprečiti nadaljnje slabšanje.

Vlogo za odobritev zdravljenja v tujini vloži zavarovana oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana.

Več si lahko preberete na naši spletni strani ali pa pokličete na Nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo.