Seznam sej Upravnega odbora ZZZS


Objavljamo aktualni kronološki seznam sej Upravnega odbora ZZZS s predlogi dnevnih redov posameznih sej. Kontaktna oseba v zvezi z zasedanjem Upravnega odbora ZZZS je Suzana Jarc, sekretar ZZZS, tel. št. (01) 30 77 478 oziroma Mateja Jarm, tajništvo generalnega direktorja ZZZS, tel. št. (01) 30 77 516. ZZZS v zvezi s posameznimi pomembnejšimi sejami občasno izdaja tudi sporočila za javnost ali gradivo za tiskovne konference.
MANDATNO OBDOBJE 2017 - 2021
MANDATNO OBDOBJE 2013 - 2017