Informacije javnega značaja


Skladno s predpisi o posredovanju informacij javnega značaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) javno objavlja:
· katalog informacij javnega značaja ZZZS,
· seznam oseb na ZZZS pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja in
· cenik materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja.