Uveljavljanje pravice do nenujnega prevoza z reševalnim vozilom


Vprašanje stranke:
Oče se je poškodoval in ne more hoditi. Ali ima pravico do prevoza z reševalnim vozilom do zdravnika in nazaj domov?

Odgovor ZZZS:
Nenujni prevoz z reševalnim vozilom (ko ne gre za reševanje življenja) je skladno z veljavnimi predpisi možen, če gre za prevoz nepokretne zavarovane osebe oziroma v primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv. Potrebo po takšni obliki prevoza bo na podlagi ugotovljenega zdravstvenega stanja, ugotovil osebni zdravnik zavarovane osebe, ki je pristojen za izdajo predpisane listine »Nalog za prevoz«, na podlagi katere bo prevoznik opravil takšno obliko prevoza.
Več o tem si lahko preberete tukaj.