Javni zdravstveni zavodi in zdravniki zasebniki


Vprašanje stranke:
Kakšna je razlika med javnimi zdravstvenimi zavodi in zdravniki zasebniki pri plačevanju zdravstvenih storitev?

Odgovor ZZZS:
Zdravnik zasebnik, ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo, opravlja zdravstvene storitve pod enakimi pogoji kot zdravnik zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu. Tako tudi za plačevanje njegovih storitev veljajo popolnoma enaka pravila.

Vsi zdravniki zasebniki pa nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V tem primeru je njihova dejavnost prepuščena tržnim zakonitostim in si cene storitev določajo sami. Pacienti takega zdravnika morajo vse njegove zdravstvene storitve v celoti plačati sami, razen v izjemnih primerih, ko gre za nudenje nujne medicinske pomoči.