Seznam sej Skupščine ZZZS


Objavljamo aktualni kronološki seznam sej Skupščine ZZZS s predlogi dnevnih redov posameznih sej. Kontaktna oseba v zvezi z zasedanjem Skupščine ZZZS je Suzana Jarc, sekretar ZZZS, tel. št. (01) 30 77 478 oziroma Mateja Jarm, tajništvo generalnega direktorja ZZZS, tel. št. (01) 30 77 516.

MANDATNO OBDOBJE 2017 - 2021
MANDATNO OBDOBJE 2013 - 2017