Uveljavljanje pravice do totalne zobne proteze


Vprašanje stranke:
Pred 8 leti sem dobila totalno zobno protezo. Letos se je pokazala potreba po izdelavi nove proteze, zato sem se oglasila pri osebni zobozdravnici, ki mi je izdelala novo protezo. Z novo protezo nisem mogla jesti, pojavljale pa so se tudi močne bolečine v dlesni. Zaradi navedenih težav sem ponovno obiskala osebno zobozdravnico, ki mi je najprej zatrdila, da je proteza v redu, na moje prigovarjanje pa se je le odločila protezo popraviti. Protezo je nato popravljala kar štirikrat, vendar je bilo vsakič slabše. Zanima me, kakšne pravice imam, ali lahko zahtevam drugo protezo pri drugem zobozdravniku?

Odgovor ZZZS:
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja glede trajnostnih dob določajo, da znaša trajnostna doba za totalne proteze z akrilatno bazo 5 let, za proteze s kovinsko ploščo pa 7 let. Zavarovana oseba ima po izteku trajnostne dobe pravico do nove proteze, če je prejšnja zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb postala neuporabna oziroma je ni mogoče popraviti ali prilagoditi. Pred iztekom trajnostne dobe pa ima zavarovana oseba pravico do novega pripomočka, če je pri njej prišlo do takšnih anatomskih in funkcionalnih sprememb, da ni mogoče usposobiti pripomočka (če ga ni mogoče predelati oz. bi bili stroški predelave večji od 50% vrednosti novega pripomočka).
Ob tem je potrebno navesti še, da znaša garancijska doba (t.j. doba v kateri zobozdravnik jamči za izdelek) pri protezah 1 leto. Če je v tem času potrebno popravilo, ga je zobozdravnik dolžan opraviti na svoje stroške.
Glede na vaše navedbe predvidevamo, da garancijska doba v konkretnem primeru še ni potekla, zato vam svetujemo, da se ponovno obrnete na osebnega zobozdravnika in zahtevate ustrezno prilagoditev proteze. Z zamenjavo osebnega zobozdravnika pa zadeve na bi rešili, saj zamenjava zdravnika ne vpliva na tek trajnostne in garancijske dobe.