Omejitev predpisovanja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin


Z Odlokom o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin (Uradni list RS, št. 103/20 z dne 23. 7. 2020), ki je pričel veljati 24. 7. 2020 je prenehal veljati Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin (Uradni list RS, št.91/20 z dne 26. 6. 2020.