Elektronska gradiva ZZZS


ZZZS omogoča vsem svojim strankam (zavarovanim osebam, izvajalcem zdravstvenih storitev, zavezancem za prispevek…) dostop do gradiv ZZZS tudi v elektronski obliki. Gre za gradiva, kot so pravni akti, zbirke podatkov, Modri Občasnik, bilten Recept, okrožnice in navodila, zloženke, brošure, priročniki in druga gradiva. Še zlasti pa je pomembno, da so izbrana gradiva objavljena tudi v obliki čistopisov na primer Priročnik št. 3 “Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev” s prilogami, lista in cenik ambulantno predpisovanih zdravil v RS… Elektronska gradiva so objavljena v TEXT formatu ali v PDF formatu. Razvrščena in urejena so v seznamu elektronskih gradiv ZZZS. Izvajalcem zdravstvenih storitev in drugim strankam priporočamo, da se naročijo na brezplačno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS.


Seznam elektronskih gradiv ZZZS

Prijava na brezplačno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS