Najpogostejša vprašanja in odgovori - za zavarovane osebe


Spoštovani uporabniki interneta,
ker so vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, pogosto enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Preko interneta nam lahko zastavite tudi vprašanje, vendar pa to storitev zagotavljamo le za splošna vprašanja, med tem ko so za vprašanja v zvezi s konkretnimi primeri pristojne območne enote ali izpostave ZZZS, kjer imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma kjer ima svoj sedež izvajalec zdravstvenih storitev, dobavitelj medicinskih pripomočkov ali zavezanec za prijavo v zavarovanje in za prispevek.

V primeru, da nam želite preko interneta zastaviti vprašanje, vas prosimo, da si predhodno ogledate:
Seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov ZZZS - za zavarovane osebe:

- Naslovi in kontaktni podatki o poslovnih enotah ZZZS

- Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje (kaj je potrebno predložiti, postopek...)

- Vprašanja in odgovori v zvezi s kartico zdravstvenega zavarovanja

- Pravica do proste izbire osebnega zdravnika

- Izbira osebnega zobozdravnika

- Seznam vseh izvajalcev zdravstvenih storitev

- Pravica do totalne zobne proteze

- Pravica do medicinskih pripomočkov (očala, vozički, pripomočki za sladkorne bolnike...)

- Pravice med potovanjem in bivanjem v tujini

- Količnik valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem

- Postopek ugotavljanja začasne nezmožnosti za delo pri imenovanih zdravnikih in zdravstveni komisiji ZZZS

- Nadomestilo plače med bolniškim staležem

- Druga vprašanja in odgovori (javne in zasebne zdravstvene ustanove, napotitev na zdravljenje v tujino, zdraviliško zdravljenje, pritožbeni postopki, cepljenje, postopki uveljavljanja pravic pri območni enoti ZZZS...)