Najpogostejša vprašanja in odgovori - za zavarovane osebe


Spoštovani uporabniki interneta,
ker so vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, pogosto enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Preko interneta nam lahko zastavite tudi vprašanje, vendar pa to storitev zagotavljamo le za splošna vprašanja, med tem ko so za vprašanja v zvezi s konkretnimi primeri pristojne območne enote ali izpostave ZZZS, kjer imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma kjer ima svoj sedež izvajalec zdravstvenih storitev, dobavitelj medicinskih pripomočkov ali zavezanec za prijavo v zavarovanje in za prispevek.

V primeru, da nam želite preko interneta zastaviti vprašanje, vas prosimo, da si predhodno ogledate:
Seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov ZZZS - za zavarovane osebe:


POSLOVANJE ZZZS:

- Naslovi in kontaktni podatki organizacijskih enot ZZZS


UREJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA:

- Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

- Ureditev zavarovanja po upokojitvi

- Ureditev zavarovanja za dojenčke

- Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan

KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA:

- Vprašanja in odgovori v zvezi s kartico zdravstvenega zavarovanja


IZBIRA ZDRAVNIKA IN IZVAJALCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI:

- Seznam vseh izvajalcev zdravstvenih storitev

- Kakšna je razlika med javnimi zdravstvenimi zavodi in zdravniki zasebniki pri plačevanju zdravstvenih storitev?

- Pravica do proste izbire osebnega zdravnika

- Izbira osebnega zobozdravnika in pedontologa


PRAVICA DO ZDRAVSTVENIH STORITEV:

- Kako uveljavljam doplačilo za zdravstvene storitve kot upravičenec do denarne socialne pomoči?


PRAVICA DO ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV:

- Pravica do totalne zobne proteze

- Pravica do zobozdravstvenih storitev v dežurni službi v Ljubljani


CEPLJENJE:

- Kdo izvaja cepljenje proti gripi in klopnemu menengitisu ter koliko stane ?


ZDRAVILA IN ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE:
- Kdaj je potrebno doplačati za zdravila izdana na recept?


MEDICINSKI PRIPOMOČKI:

- Pravica do pripomočkov za izboljšanje vida

- Povračilo stroškov za očala

- Pravice sladkornih bolnikov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

- Sodobne obloge za nego ran

- Do katerih vozičkov na ročni in elektromotorni pogon smo zavarovane osebe upravičene?


ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE:
- Kdaj zdravilišča od zavarovanih oseb upravičeno zahtevajo doplačilo pri uveljavljanju pravice do zdraviliškega zdravljenja ?


PRAVICA DO REŠEVALNEGA PREVOZA:
- Uveljavljanje pravice do nenujnega prevoza z reševalnim vozilom


UVELJAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI
- Pravice med potovanjem in bivanjem v tujini

- Kako zavarovane osebe uveljavljamo pravico do načrtovanega zdravljenja v tujini, če ga v Sloveniji ne izvajajo ?


ZADRŽANOST OD DELA IN NADOMESTILO PLAČE:

- Postopek ugotavljanja začasne nezmožnosti za delo pri imenovanih zdravnikih in zdravstveni komisiji ZZZS

- Nadomestilo plače med bolniškim staležem

- Količnik valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem


POVRAČILO POTNIH STROŠKOV:

- Povračilo potnih stroškov povezanih z zdravljenjem v drugem kraju


PRITOŽBENI POSTOPKI:

- Pritožbeni postopki v zdravstvu


DRUGO:

- Postopki uveljavljanja pravic, o katerih odloča območna enota ZZZS