Upravičenost doplačil pri zdraviliškem zdravljenju


Vprašanje stranke:
Napoten sem na zdraviliško zdravljenje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V telefonskem kontaktu z zdraviliščem sem bil obveščen, da bom moral za vsak dan bivanja v zdravilišču doplačati. Ali je takšno ravnanje zdravilišča pravilno?

Odgovor ZZZS:
Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so zavarovanim osebam zagotovljene v določenem standardu in sicer je standard nastanitve in prehrane pri zdraviliškem zdravljenju, nastanitev v dvo ali večposteljni sobi s prehrano v višini cene za nemedicinski del oskrbnega dne, ki jo določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V primeru, da želi zavarovana oseba bivati v enoposteljni sobi, mora doplačati razliko v ceni.

Več o pravici do zdraviliškega zdravljenja si lahko preberete v zloženki o Pravici do zdraviliškega zdravljenja in zloženki o Seznamu zdravilišč v Sloveniji, ki zagotavljajo zdraviliško zdravljenje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.