Ureditev zavarovanja za dojenčke


Vprašanje stranke:
V kolikšnem času je potrebno dojenčka prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje in kako je z uveljavljanjem zdravstvenih storitev v času do ureditve zavarovanja?

Odgovor ZZZS:
Dojenčka je potrebno prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje čimprej, najpozneje pa v roku 60 dni po rojstvu. Do 60. dne po rojstvu morajo namreč izvajalci zdravstvene dejavnosti dojenčku, kljub temu, da še nima urejenega zavarovanja, nuditi vse potrebne storitve na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, pod pogojem, da ima obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno eden od staršev, kar le-ta izkaže s predložitvijo svoje kartice zdravstvenega zavarovanja. Od 60. dne starosti dalje, pa mora imeti dojenček urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, v nasprotnem primeru mu izvajalec zdravstvene dejavnosti, na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne more nuditi storitev, niti ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja enega od staršev.

Po prijavi dojenčka v obvezno zdravstveno zavarovanje je potrebno ob uveljavljanju zdravstvenih storitev vedno predložiti dojenčkovo kartico zdravstvenega zavarovanja oz. v kolikor dojenček le-te še ni prejel, začasno potrdilo, ki ga ZZZS izda staršem za čas do prejema kartice zdravstvenega zavarovanja.

Več o ureditvi zavarovanja za družinskega člana si lahko preberete na tej povezavi.