Količnik valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem


Vprašanje stranke:
Kje ZZZS objavlja količnike valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem ?

Odgovor ZZZS:
Količniki so objavljeni na spletni strani:
http://www.zzzs.si/zzzs/info/index.nsf

Poleg tega so količniki objavljeni tudi na avtomatskem telefonskem odzivniku ZZZS na tel. št. (01) 30-77-300 v okviru poglavja 5.

Dodatne informacije v zvezi z količniki posredujejo službe za nadomestila in povračila v območnih enotah ZZZS.