Naslovi in kontaktni podatki o enotah ZZZS


Vprašanje stranke:
Želel bi pridobiti naslove in kontaktne podatke o vseh enotah ZZZS.

Odgovor ZZZS:

Območna enota Celje
Območna enota Celje vključuje pet izpostav, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Laško, izpostava Slovenske Konjice, izpostava Šentjur, izpostava Šmarje pri Jelšah in izpostava Žalec. Za več informacij o območni enoti Celje kliknite tu...

Območna enota Koper

Območna enota Koper vključuje pet izpostav, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Izola, izpostava Piran, izpostava Postojna, izpostava Ilirska Bistrica in izpostava Sežana.
Za več informacij o območni enoti Koper kliknite tu...

Območna enota Kranj

Območna enota Kranj vključuje štiri izpostave, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Jesenice, izpostava Radovljica, izpostava Škofja Loka in izpostava Tržič.
Za več informacij o območni enoti Kranj kliknite tu...

Območna enota Krško

Območna enota Krško vključuje dve izpostavi, ki sta organizirani po teritorialnem načelu: izpostava Sevnica in izpostava Brežice.
Za več informacij o območni enoti Krško kliknite tu...

Območna enota Ljubljana

Območna enota Ljubljana vključuje trinajst izpostav, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Cerknica, izpostava Domžale, izpostava Grosuplje, izpostava Hrastnik, izpostava Idrija, izpostava Kamnik, izpostava Kočevje, izpostava Litija, izpostava Logatec, izpostava Ribnica, izpostava Trbovlje, izpostava Vrhnika in izpostava Zagorje.
Za več informacij o območni enoti Ljubljana kliknite tu...

Območna enota Maribor

Območna enota Maribor vključuje štiri izpostave, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Ormož, izpostava Lenart, izpostava Ptuj in izpostava Slovenska Bistrica.
Za več informacij o območni enoti Maribor kliknite tu...

Območna enota Murska Sobota

Območna enota Murska Sobota vključuje tri izpostave, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Gornja Radgona, izpostava Lendava in izpostava Ljutomer.
Za več informacij o območni enoti Murska Sobota kliknite tu...

Območna enota Nova Gorica

Območna enota Nova Gorica vključuje dve izpostavi, ki sta organizirani po teritorialnem načelu: izpostava Ajdovščina in izpostava Tolmin.
Za več informacij o območni enoti Nova Gorica kliknite tu...

Območna enota Novo mesto

Območna enota Novo mesto vključuje tri izpostave, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Črnomelj, izpostava Metlika in izpostava Trebnje.
Za več informacij o območni enoti Novo mesto kliknite tu...

Območna enota Ravne na Koroškem

Območna enota Ravne na Koroškem vključuje štiri izpostave, ki so organizirane po teritorialnem načelu: izpostava Mozirje, izpostava Radlje ob Dravi, izpostava Slovenj Gradec in izpostava Velenje. Za več informacij o območni enoti Ravne na Koroškem kliknite tu...

Direkcija

Direkcija opravlja vodstvene, organizacijske in razvojne naloge Zavoda. Za več informacij o Direkciji kliknite tu...

Informacijski center

Informacijski center z lastno ekipo razvija in vzdržuje distribuiran informacijski sistem s centralno bazo podatkov. Informacijski center vključuje tudi službo za poslovanje s karticami, ki nudi zavarovanim osebam pomoč pri uporabi in izkazovanju s kartico zdravstvenega zavarovanja, telefon: 01/30 77 466. Za več informacij o Informacijskem centru kliknite tu...