Sodobne obloge za nego ran


Vprašanje:
Menda lahko bolniki, če želijo imeti boljše obveze, te kupijo sami in račun izstavijo na Zavod, da jim povrnete stroške. Je to res?

Odgovor:
Na podlagi Splošnega dogovora so izvajalci zdravstvenih storitev*, to je zasebni zdravstveni delavci, bolnišnice, zdravstveni domovi, socialno varstveni zavodi, v breme svojih materialnih stroškov dolžni zavarovanim osebam zagotavljati oskrbo kroničnih ran s **sodobnimi oblogami za nego rane.

V posameznih primerih se zgodi, da izvajalci zdravstvenih storitev za oskrbo kronične rane ne zagotavljajo sodobnih oblog za nego ran, ampak jih nabavijo zavarovane osebe same na priporočilo medicinske sestre, osebnega ali napotnega zdravnika. V teh primerih Zavod zavarovani osebi povrne stroške za sodobne obloge za nego rane na podlagi računa in pisne vloge.

V kolikor izvajalec zdravstvenih storitev sodobne obloge za nego rane zagotavlja iz svojih materialnih stroškov, zavarovana oseba pa zahteva drug tip sodobnih oblog za nego rane, Zavod takšnega stroška ne povrne. Izbira sodobne obloge za nego rane je stvar strokovne ocene rane in namena sodobne obloge, kot ga je določil proizvajalec.

* Izvajalci zdravstvenih storitev so javni zdravstveni zavodi ali druga pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, ki ima z zavodom sklenjeno pogodbo za izvajanje določenih zdravstvenih storitev (Vir: 2. Člen Pravil OZZ). Izvajalci zdravstvenih storitev so torej zasebni zdravstveni delavci s koncesijo, bolnišnice, zdravstveni domovi, socialno varstveni zavodi, s katerimi ima Zavod sklenjeno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev.

**Sodobne obloge za nego rane so materiali, ki kronični rani zagotavljajo optimalne pogoje za zdravljenje in obenem omogočajo bolniku višjo kakovost oskrbe. Sodobne obloge podpirajo naravne procese celjenja, se ne sprijemajo z rano, vzdržujejo vlažno okolje rane in primerno temperaturo rane, na rani ne puščajo ostankov, ne povzročajo bolečin in poškodb novo nastalega tkiva pri prevezi, ne poškodujejo okolice kože. Izbira se ustrezno vpojne glede na izločanje rane, so polprepustne, tako da prepuščajo pline in omogočajo dihanje rane, vendar ne prepuščajo tekočin, izločkov in bakterij (Vir: GZS, Klasifikacija sodobnih oblog).