Povračilo potnih stroškov povezanih z zdravljenjem v drugem kraju


Vprašanje stranke:
Osebni zdravnik me je z napotnico napotil na pregled k zdravniku specialistu. Načrtujem, da bi se na pregled naročil pri priznanem specialistu, ki je oddaljen približno 150 kilometrov. Zanima me, ali dobim povrnjene potne stroške?

Odgovor ZZZS:
Pravico do povračila potnih stroškov boste uveljavljali s predpisano listino "Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov-spremstva«, katero vam bo izdal vaš osebni zdravnik. Osebni zdravnik bo pred izdajo listine ugotovil ali izpolnjujete pogoje za povračilo potnih stroškov, ki jih predpisujejo veljavni predpisi.
Pri tem pa je potrebno opozoriti, da veljavni predpisi določajo, da imajo zavarovane osebe praviloma pravico do povračila potnih stroškov le do najbližjega izvajalca zdravstvene dejavnosti.
Več o tem si lahko preberete v zloženki.