Informatika na ZZZS


Hitro se razvijajoča informacijska tehnologija nudi številne priložnosti za kakovostno poslovanje tudi v javnem zavodu, kakršen je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V veljavi je nov Strateški razvojni program Zavoda za obdobje od 2014 do 2019, ki še bolj kot do sedaj opredeljuje storitve integralnega informacijskega sistema kot enega ključnih poslovnih virov, ki še naprej zagotavlja Zavodu strateške prednosti in zagotavlja racionalno poslovanje v sistemu zdravstvenega zavarovanja.

V letih do danes je Zavod s pomočjo informatike postal sodobna in napredna organizacija, ki se je sposobna prilagajati zahtevam okolja in ki v svojem okolju ne samo vzpodbuja in usmerja razvoj informatike, pač pa tudi gradi sodoben informacijski sistem.


Domač razvoj informatike

Zavod posveča veliko pozornosti domačemu razvoju in vzdrževanju informacijskega sistema, kar mu omogoča strokovno močna ekipa informatikov, ki zagotavlja uspešno informacijsko podporo za urejeno in varno upravljanje s podatki ter poslovanje.


Kakovostne zbirke podatkov

Zavod vodi kakovostne zbirke podatkov, ki predstavljajo temelj sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji in predstavljajo zelo pomemben podatkovni vir za nekatere druge subjekte v javni upravi.