Seznam novosti


10. avgust in 31. avgust 2020
Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev

2. julij 2020
Posodobljena brošura ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

23. junij 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila in 1 nove terapevtske skupine zdravil

11. junij 2020
čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020

1. junij 2020
Sprememba uradnih ur ZZZS

1. junij 2020
Širitev pravic do nekaterih medicinskih pripomočkih

1. junij 2020
Preklic obvestila o spremembah v postopkih razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja epidemije virusa COVID-19

14. maj 2020
Izdaja in distribucija novega plakata in zloženke ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravici do storitev specialistične bolnišnične dejavnosti

12. maj 2020
Postopki razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19

9. maj 2020
Ponovno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev pod posebnimi pogoji zaradi COVID-19

8. maj 2020
Uveljavitev določb o podaljšanju napotnice (za administrativno razbremenitev zdravnikov in za poenostavitev za zavarovane osebe)

8. maj 2020
Uveljavitev novega vladnega Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

1. maj 2020
Ponovno omogočeno vročanje v nenujnih zadevah

30. april 2020
Elektronska oddaja zahtevka COVID-19 za refundacijo nadomestila plače - za delodajalce

29. april 2020
Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS.

20. 4. 2020
Odziv na članek v časniku Svet24 (vloga samostojnega podjetnika za izplačilo bolniškega nadomestila v breme ZZZS)

11. april 2020
Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19

11. april 2020
Začasna prekinitev izvajanja nekaterih zdravstvenih storitev in začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi COVID-19

3. april 2020
Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov

29. marec 2020
Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno

29. marec 2020
Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

29. marec 2020
Spremembe rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19

27. marec 2020
Ustavljen rok za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov

25. marec 2020
Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela in podaljšanja zdraviliškega zdravljenja

23. marec 2020
Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov zaradi epidemije COVID-19

23. marec 2020
Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene

20. marec 2020
Postopek in merila za predpis proteze z mikroprocesorsko krmiljeno kolensko enoto

18. marec 2020
Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19

17. marec 2020
Začasna zaustavitev klicnega centra Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo

16. marec 2020
Spremenjen način poslovanja ZZZS zaradi novega koronavirusa (COVID-19)