Seznam novosti


11. do 12. marec 2021
6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije

marec 2021
Sum goljufije pri lažni predstavitvi delavcev ZZZS preko telefona

5. februar 2021
Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni)(velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021)

29. januar 2021
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

1. januar 2021
Izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo - brexit

11. december 2020
Spremenjeno poslovanje ZZZS v upravnih zadevah

28. november 2020
Pravica do sobivanja ob hospitaliziranem otroku (velja od 28.11.2020 do 31.12.2021)

20 november 2020
Spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov in delu imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije ZZZS

19. november 2020
Vlaganje ločenih zahtevkov za refundacije, za obračune pri razlogu izolacija - 08

16. november 2020
čistopis Aneksa k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020

14. november 2020
Novi začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi COVID-19

Oktober 2020
Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi epidemije COVID-19

24. oktober 2020
Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene

24. oktober 2020
Nova pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni)(velja od 24.10. do 31.12.2020)

21. okotber 2020
Lažna informacija o novih karticah ZZZS

19. oktober 2020
Posodobljena tiskana brošura ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

14. oktober 2020
Odziv na članek v časniku Delo (negospodarne nabave v zdravstvu)

7. oktober 2020
Odziv na članek v reviji Reporter (delovanje ZZZS)

6. oktober 2020
Uspešna nacionalna uvedba elektronskega bolniškega lista

29. september 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

21. julij 2020
Zdravnik lahko po novem "Nalog za prevoz" posreduje po e-pošti izvajalcu prevoza

11. junij 2020
čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020

1. junij 2020
Širitev pravic do nekaterih medicinskih pripomočkih

14. maj 2020
Izdaja in distribucija novega plakata in zloženke ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravici do storitev specialistične bolnišnične dejavnosti

8. maj 2020
Uveljavitev določb o podaljšanju napotnice (za administrativno razbremenitev zdravnikov in za poenostavitev za zavarovane osebe)

29. april 2020
Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS.

20. marec 2020
Postopek in merila za predpis proteze z mikroprocesorsko krmiljeno kolensko enoto

13. marec 2020
Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače

6. marec 2020
Postopek izplačila nadomestila plače za samostojne zavezance

3. marec 2020
Prim. mag. Jurij Fürst, vodja oddelka za zdravila pri ZZZS prejel priznanje Združenja za redke bolezni Slovenije