Seznam novosti


11. do 13. marec 2021
6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije

31. december 2020
Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih območnih enotah ZZZS

30. november 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

20 november 2020
Spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov in delu imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije ZZZS

19. november 2020
Vlaganje ločenih zahtevkov za refundacije, za obračune pri razlogu izolacija - 08

16. november 2020
čistopis Aneksa k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020

14. november 2020
Novi začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi COVID-19

Oktober 2020
Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi epidemije COVID-19

24. oktober 2020
Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene

24. oktober 2020
Nova pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni)(velja od 24.10. do 31.12.2020)

21. okotber 2020
Lažna informacija o novih karticah ZZZS

19. oktober 2020
Posodobljena tiskana brošura ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

14. oktober 2020
Odziv na članek v časniku Delo (negospodarne nabave v zdravstvu)

7. oktober 2020
Odziv na članek v reviji Reporter (delovanje ZZZS)

6. oktober 2020
Uspešna nacionalna uvedba elektronskega bolniškega lista

29. september 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

21. julij 2020
Zdravnik lahko po novem "Nalog za prevoz" posreduje po e-pošti izvajalcu prevoza

11. junij 2020
čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020

1. junij 2020
Širitev pravic do nekaterih medicinskih pripomočkih

14. maj 2020
Izdaja in distribucija novega plakata in zloženke ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravici do storitev specialistične bolnišnične dejavnosti

8. maj 2020
Uveljavitev določb o podaljšanju napotnice (za administrativno razbremenitev zdravnikov in za poenostavitev za zavarovane osebe)

29. april 2020
Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS.

29. marec 2020
Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

20. marec 2020
Postopek in merila za predpis proteze z mikroprocesorsko krmiljeno kolensko enoto

13. marec 2020
Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače

6. marec 2020
Postopek izplačila nadomestila plače za samostojne zavezance

3. marec 2020
Prim. mag. Jurij Fürst, vodja oddelka za zdravila pri ZZZS prejel priznanje Združenja za redke bolezni Slovenije

8. februar 2020
Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. februar 2020
Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrastivne ovire

1. februar 2020
Novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti