Seznam novosti


31. december 2019
Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih izpostavah ZZZS

8. oktober 2019
Predsednik republike vročil listino o častnem pokroviteljstvu nad slovesnostjo ob 130. obletnici zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

3. oktober 2019
Odziv na uvodnik v glasilu ISIS, oktober 2019 (problematika bolniškega staleža in čakalnih dob)

1. oktober 2019
Pričetek veljavnosti sporazuma o socialnem zavarovanju z Republiko Korejo

30. september 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

9. september 2019
Analiza kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil v splošni/družinski medicini za leto 2018

5. september 2019
Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja

14. avgust 2019
Čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019

18. junij 2019
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 1/2019

5. junij 2019
čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019

31. maj 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

maj 2019
Seznam ukrepov za administrativno razbremenitev družinske medicine

17. april 2019
Uvajanje elektronskega bolniškega lista tudi za razbremenitev ambulant družinske medicine

april 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 5. 4. 2019 (problematika družinske medicine)

april 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 6. 4. 2019 (vloga ZZZS v zdravstvenem sistemu in zdravstvena reforma)

28. marec 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

12. marec 2019
čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019

15. februar 2019
Izdaja in distribucija 3 plakatov in 6 zloženk ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. februar 2019
Začetek veljavnosti sporazuma o socialni varnosti z ZDA

31. januar 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

25. januar 2019
UKC Ljubljana je trajno prevzel program Zavoda za ortodontijo in splošno zobozdravstvo Ort Line iz Ljubljane

19. januar 2019
Odziv na članek v časniku in spletnem portalu Svet24 z dne 19.1.2019 (nega otroka s strani starša s polnim delovnim časom)

januar 2019
Menjava kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije (izdane od 2008 dalje)

30. november 2018
Na portal e-VEM tudi po potrdilo A1 za voznike, monterje in serviserje

2. november 2018
čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018

30. oktober 2018
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 2/2018

23. in 24. oktober 2018
Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

13. oktober 2018
Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

28. september 2018
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila in 3 novih terapevtskih skupin zdravil

7. september 2018
Dijaki in študenti, ki se v novem šolskem letu ne bodo več šolali, ali če so dopolnili 26 let, morajo pravočasno urediti svoje zdravstveno zavarovanje