Seznam novosti


14. februar 2020
Rok za vplačilo varščine in oddajo prijavnega obrazca za sodelovanje na ponovljeni javni dražbi za prodajo poslovnega objekta ZZZS v Cerknici

8. februar 2020
Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. februar 2020
Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrastivne ovire

1. februar 2020
Novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti

31. januar 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

30. januar 2020
Rok za oddajo izjave o interesu oz. ponudbe javnopravne osebe za brezplačno uporabo pisarn v Tržiču.

23. januar 2020
Posebna številka Občasnika ob 130. obletnici zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

22.januar 2020
Odziv na članek v prilogi ONA z dne 21. 1. 2020 (delovanje zasebne ambulante družinske medicine Katje Žerjav iz Celja)

29. november 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

22. november 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 22. 11. 2019 (uvedba "brezplačnega" cepljenja proti gripi)

14. november 2019
Odziv na oddajo TV Tarča z dne 14.11.2019 (upravljanje in poslovanje ZZZS)

5. november 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 29. 10. 2019 (uvedba zobnih vsadkov kot nove pravice)

29. oktober 2019
Čistopis Aneksa št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019

8. oktober 2019
Predsednik republike vročil listino o častnem pokroviteljstvu nad slovesnostjo ob 130. obletnici zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

3. oktober 2019
Odziv na uvodnik v glasilu ISIS, oktober 2019 (problematika bolniškega staleža in čakalnih dob)

1. oktober 2019
Pričetek veljavnosti sporazuma o socialnem zavarovanju z Republiko Korejo

30. september 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

9. september 2019
Analiza kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil v splošni/družinski medicini za leto 2018

5. september 2019
Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja

14. avgust 2019
Čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019

18. junij 2019
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 1/2019

5. junij 2019
čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019

31. maj 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

maj 2019
Seznam ukrepov za administrativno razbremenitev družinske medicine

17. april 2019
Uvajanje elektronskega bolniškega lista tudi za razbremenitev ambulant družinske medicine

april 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 5. 4. 2019 (problematika družinske medicine)

april 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 6. 4. 2019 (vloga ZZZS v zdravstvenem sistemu in zdravstvena reforma)

28. marec 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

12. marec 2019
čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019

15. februar 2019
Izdaja in distribucija 3 plakatov in 6 zloženk ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja