Seznam novosti


3. april 2020
Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov

2. april 2020
Postopki razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19

1. april 2020
Začasna prekinitev izvajanja nekaterih zdravstvenih storitev in začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi COVID-19

29. marec 2020
Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno

29. marec 2020
Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

29. marec 2020
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

29. marec 2020
Spremembe rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19

27. marec 2020
Ustavljen rok za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov

25. marec 2020
Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela in podaljšanja zdraviliškega zdravljenja

23. marec 2020
Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov zaradi epidemije COVID-19

23. marec 2020
Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene

20. marec 2020
Postopek in merila za predpis proteze z mikroprocesorsko krmiljeno kolensko enoto

18. marec 2020
Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19

17. marec 2020
Začasna zaustavitev klicnega centra Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo

16. marec 2020
Spremenjen način poslovanja ZZZS zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

13. marec 2020
Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače

13. marec 2020
Omejitev izdaje zdravil

6. marec 2020
Postopek izplačila nadomestila plače za samostojne zavezance

6. marec 2020
Začetek aktivnosti za vzpostavitev Seznama medicinskih pripomočkov - uporaba portala.

11. do 13. marec 2021
6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije

3. marec 2020
Prim. mag. Jurij Fürst, vodja oddelka za zdravila pri ZZZS prejel priznanje Združenja za redke bolezni Slovenije

8. februar 2020
Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. februar 2020
Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrastivne ovire

1. februar 2020
Novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti

31. januar 2020
Uveljavljanje zdravstvenih storitev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske po izstopu iz EU

31. januar 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

23. januar 2020
Posebna številka Občasnika ob 130. obletnici zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

22.januar 2020
Odziv na članek v prilogi ONA z dne 21. 1. 2020 (delovanje zasebne ambulante družinske medicine Katje Žerjav iz Celja)

29. november 2019
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

22. november 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 22. 11. 2019 (uvedba "brezplačnega" cepljenja proti gripi)