Seznam novosti


31. december 2020
Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih območnih enotah ZZZS

8. oktober 2020
Javna dražba za prodajo rabljene gostinske opreme

8. oktober 2020
Rok za oddajo izjav o interesu za najem pisarn v Cerknici

6. oktober 2020
Javna dražba za prodajo službenega vozila

29. september 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil

7. september 2020
ZZZS ponovno uvaja razporeditev uradnih ur, ki je veljala pred epidemijo COVID-19

avgust 2020
Financiranje programov izvajalcem zdravstvene dejavnosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo epidemije COVID-19

21. julij 2020
Zdravnik lahko po novem "Nalog za prevoz" posreduje po e-pošti izvajalcu prevoza

7. julij 2020
Lažna informacija o novih karticah ZZZS

2. julij 2020
Posodobljena brošura ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

23. junij 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila in 1 nove terapevtske skupine zdravil

11. junij 2020
čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020

1. junij 2020
Sprememba uradnih ur ZZZS

1. junij 2020
Širitev pravic do nekaterih medicinskih pripomočkih

1. junij 2020
Preklic obvestila o spremembah v postopkih razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja epidemije virusa COVID-19

14. maj 2020
Izdaja in distribucija novega plakata in zloženke ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravici do storitev specialistične bolnišnične dejavnosti

12. maj 2020
Postopki razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19

9. maj 2020
Ponovno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev pod posebnimi pogoji zaradi COVID-19

8. maj 2020
Uveljavitev določb o podaljšanju napotnice (za administrativno razbremenitev zdravnikov in za poenostavitev za zavarovane osebe)

8. maj 2020
Uveljavitev novega vladnega Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

1. maj 2020
Ponovno omogočeno vročanje v nenujnih zadevah

30. april 2020
Elektronska oddaja zahtevka COVID-19 za refundacijo nadomestila plače - za delodajalce

29. april 2020
Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS.

20. 4. 2020
Odziv na članek v časniku Svet24 (vloga samostojnega podjetnika za izplačilo bolniškega nadomestila v breme ZZZS)

11. april 2020
Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19

11. april 2020
Začasna prekinitev izvajanja nekaterih zdravstvenih storitev in začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi COVID-19

3. april 2020
Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov

29. marec 2020
Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno

29. marec 2020
Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

29. marec 2020
Spremembe rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19