19. september 2019
Javna dražba za prodajo poslovnega objekta v Cerknici


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018; ZSPDSLS-1) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja razpis javne dražbe za prodajo poslovnega objekta v Cerknici. Podrobnosti se nahajajo v pripetih datotekah.

objava javne dražbe objekt Cerknica.pdfobjava javne dražbe objekt Cerknica priloga.pdf