1. februar 2020
Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrastivne ovire


ZZZS je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev s 1. 1. 2020 uvedel elektronski bolniški list (obrazec BOL »Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela«). Do vključno 31. 1. 2020 bodo izvajalci zavarovancu (delavcu) izdali tudi še papirni obrazec BOL. Od 1. 2. 2020 pa je izdaja papirnega potrdila predvidena le še za nekatere izjemne primere, saj bodo delodajalci morali za svoje zaposlene, in sicer za začasne zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike SPOT (prej eVEM), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo za javno upravo je nadgradilo sistem SPOT tako, da delodajalci od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. Zavarovanec pa lahko že danes dostopa do izdanih elektronskih bolniških listov na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Več podrobnih in aktualnih informacij za zavarovance in delodajalce sta Ministrstvo za javno upravo in ZZZS predstavila na skupni tiskovni konferenci 20. 1. 2020.


Več informacij:

1.) za zavezance (delodajalce):

- pojasnilo o načinu uvajanja in potrebnih prilagoditvah informacijske opreme delodajalca

- pridobivanje elektronskega bolniškega lista

- urejanje pooblastil za izvajanje postopkov preko portala SPOT

2.) za izvajalce zdravstvenih storitev:

- pojasnilo o pilotni in nacionalni uvedbi ter prednostih:
e-bol članek_7.11.2019.pdfe-bol članek_7.11.2019.pdf

- pojasnilo o postopku izpolnjevanja elektronskega bolniškega lista

- Navodilo za zajem in posredovanje podatkov iz Potrdil o upravičeni zadržanosti od dela v sistem on-line

- Tehnično navodilo za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (navodilo je namenjeno programskim oz. računalniškim hišam za informacijsko podporo poslovanju izvajalcev zdravstvenih storitev)


3.) za zavarovane osebe:

- pojasnilo o načinu uvajanja in dostopu do elektronskega bolniškega lista

- tematska zloženka

- kako pridobiti brezplačno kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA za dostop zavarovanca do elektronskega bolniškega lista