1. februar 2020
Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrastivne ovire


Vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, morajo preko državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike SPOT (prej eVEM) obvezno prevzemati elektronske bolniške liste za začasne zadržanosti od vključno 1. feburarja 2020 dalje. Zavezancem zato pošiljamo še zadnja obvestila v zvezi z uvedbo elektronskega bolniškega lista in jih prosimo, da obvestilo za zavarovance (delavce) razdelijo med svoje delavce oziroma jih seznanijo z vsebino, na primer kot prilogo k plači.

- obvestilo za zavarovance (delavce)
eBOL za zavarovance.docx
- obvestilo za zavezance (delodajalce):
eBOL za zavezance.docx.

Ključna novost, ki čaka zavarovance oziroma delavce je torej, da od 1. 2. 2020 pri svojem osebnem zdravniku ne bodo več prejeli papirnatega bolniškega lista (obrazca BOL) in s tem tudi odpade dostavljanje bolniških listov delodajalcem. Bodo pa morali zavarovanci še nadalje sami poskrbeti, da bo njihov osebni zdravnik pravočasno izdal elektronski bolniški list, saj mu v nasprotnem primeru delodajalec ne bo mogel obračunati plače oz. nadomestila plače, ker bolniški list ne bo viden v sistemu SPOT (eVEM).

Za zavezance pa je pomembno, da morajo obvezno prevzemati elektronske bolniške liste prek sistem SPOT (eVEM), in sicer za vse začasne zadržanosti od dela od vključno 01.02.2020 dalje. Zakoniti zastopniki poslovnih subjektov, ki še niso uredili pooblastil za tiste osebe, ki bodo na eVEM prevzemale eBOL-e, morajo to storiti čim prej.

Več podrobnih in aktualnih informacij za zavarovance in delodajalce sta Ministrstvo za javno upravo in ZZZS predstavila na skupni tiskovni konferenci 20. 1. 2020.

Več informacij:

1.) za zavezance (delodajalce):

- pomembne informacije za delodajalce na portalu SPOT

- pojasnilo o načinu uvajanja in potrebnih prilagoditvah informacijske opreme delodajalca

- pridobivanje elektronskega bolniškega lista

- urejanje pooblastil za izvajanje postopkov preko portala SPOT

2.) za izvajalce zdravstvenih storitev:

- pojasnilo o pilotni in nacionalni uvedbi ter prednostih:
e-bol članek_7.11.2019.pdfe-bol članek_7.11.2019.pdf

- pojasnilo o postopku izpolnjevanja elektronskega bolniškega lista

- Navodilo za zajem in posredovanje podatkov iz Potrdil o upravičeni zadržanosti od dela v sistem on-line

- Tehnično navodilo za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (navodilo je namenjeno programskim oz. računalniškim hišam za informacijsko podporo poslovanju izvajalcev zdravstvenih storitev)


3.) za zavarovane osebe:

- pojasnilo o načinu uvajanja in dostopu do elektronskega bolniškega lista

- tematska zloženka

- kako pridobiti brezplačno kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA za dostop zavarovanca do elektronskega bolniškega lista