18. marec 2020
Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19


18. 3. 2020 - Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19