8. februar 2020
Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja


Skupščina ZZZS je 8. januarja 2020 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 4/2020 dne 24. januarja 2020 in začnejo veljati 8. februarja 2020. Nekatere določbe Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pa se začnejo uporabljati z zamikom, na primer pri napotnici, kjer je potrebno posodobiti informacijski sistem, 90. dan od uveljavitve, ter širitve pravic od 1. 6. 2020, oziroma pri nekaterih medicinskih pripomočkih, ko bodo uvrščeni na seznam medicinskih pripomočkov.

Povzetek sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja:

Pravila OZZ_2020.docxPravila OZZ_2020.docxPravila OZZ_2020.pdfPravila OZZ_2020.pdf

Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja:
Novela pravil z obrazložitvijo2020.docxObrazložitev Pravila OZZ.pdfObrazložitev Pravila OZZ.pdf