3. oktober 2019
Rok za ponudbe za najem poslovnih prostorov v Cerknici


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi ZSPDSLS-1 ter z njim povezane Uredbe objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za najem poslovnih prostorov v lasti ZZZS v Cerknici.

Podrobnosti se nahajajo v pripetih datotekah.

ZZZS_neposr.pog.posl.najem_OBJAVA.9.2019.pdfVzorec pogodbe.pdf