18. junij 2019
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 1/2019


Izšla je nova številka ZZZS Občasnika Akti & Navodila št. 1/2019, ki je namenjen zlasti izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS.

Pregled izbranih tem iz novega ZZZS Občasnika Akti & Navodila št. 1/2019:
- uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški stalež),
- urejanje področja družinske medicine: seznam ukrepov za administrativno razbremenitev, objava javnega razpisa za dodatne time, sklep skupščine ZZZS,
- menjava kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije,
- izdaja in distribucija 3 plakatov in 6 zloženk ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- finančno poslovanje ZZZS v letu 2018 in obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2018,
- predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- novi predpisi in obvestila s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju 13. oktober 2018 - 31. maj 2019.

Povezava na arhiv ZZZS Občasnikov Akti & Navodila