27. avgust 2019
Rok za podajo interesa za sklenitev pogodbe za najem poslovnega prostora na Vrhniki


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018; ZSPDSLS-1) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora na Vrhniki. Podrobnosti se nahajajo v pripetih datotekah.


Objava neposr. pogodbe posl. najem Vrhnika.pdfVzorec pogodbe.pdf