19. september 2019
Javna dražba za prodajo stanovanja v Mariboru


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018; ZSPDSLS-1) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja razpis ponovljene javne dražbe za prodajo stanovanja v Mariboru. Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

objava pon. javne dražbe stanovanja 2019.pdfobjava pon. javne dražbe stanovanja 2019 priloga.pdf