ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Izvajalci zdravstvenih storitev Slo Eng
Domov
 
  Seznam izvajalcev   Splošno o seznamu izvajalcev   Pravilnost in ažurnost podatkov o izvajalcih
Pravilnost in ažurnost podatkov
Podatki, ki so objavljeni v bazi »Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev« so pridobljeni iz uradnih baz podatkov in se na podlagi sprememb v teh uradnih bazah tudi avtomatično osvežujejo, in sicer vsak ponedeljek, razen podatka o telefonski številki izvajalca, titularnem nazivu in opombi, ki jih delavci ZZZS ročno vpisujejo.

Izvajalce zdravstvenih storitev prosimo, da v primeru napak v podatkih, ki so objavljeni v Seznamu, postopajo na sledeč način:

 • če je navedena napačna ZZZS številka, dejavnost (izpisane so le z ZZZS pogodbeno dogovorjene dejavnosti!), območna enota, pravni status, tip izvajalca, telefonska številka 1, telefonska številka 2, znanstveni in drugi titularni nazivi ali opombe, prosimo, da izvajalci o tem obvestijo skrbnike podatkov na območni enoti ZZZS (za kontakt glejte spodnjo tabelo);
 • za vse ostale podatke pa velja, da je potrebno kontaktirati druge uradne upravljavce baz podatkov, in sicer:
  • izpostave Agencije RS za javno-pravne evidence in storitve, ki so pristojne za vodenje Poslovnega registra Slovenije; tukaj javni zavodi in d.o.o.-ji spremenijo podatke o svojem Nazivu, Naslovu in Pošti, ki jih nato ZZZS avtomatično preko Poslovnega registra Slovenije črpa v svoje evidence;
  • izpostave Finančne uprave RS, ki so pristojne za vodenje vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov; tukaj samostojni podjetniki spremenijo podatke o svojem Nazivu, Naslovu in Pošti, ki jih nato ZZZS avtomatično preko Poslovnega registra Slovenije črpa v svoje evidence;
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje oz. njegove območne enote; tukaj vsi izvajalci spremenijo podatke o lokacijah svojih podenot oz. t.i. Šifro nadrejenega izvajalca in Šifro izvajalca oz. lokacije, katere nato ZZZS preko evidence Izvajalci ZV IVZ avtomatično črpa v svoje evidence. Izpisane so vse lokacije podenot do drugega nivoja. Izpisane so tudi morebitne t.i. samoplačniške lokacije podenot izvajalca, ki je sicer na podlagi pogodbe z ZZZS vključen v mrežo javne zdravstvene službe.

Koristni naslovi in kontakti:
 • Agencija RS za javno-pravne evidence in storitve (seznam vseh izpostav, naročilnica za izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, obrazci za vpis poslovnih subjektov v Poslovni register Slovenije…):
  http://www.ajpes.si/
 • Finančna uprava RS (seznam vseh izpostav davčne uprave, več o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov):
  http://www.durs.gov.si/
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (seznam območnih enot):
  http://www.nijz.si/
 

Tabela: Skrbniki podatkov na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Območna enota
Odgovorna oseba 1
Odgovorna oseba 2
CeljeRojc Olga; tel št.: 03/42 02 365Alojz Klep; tel. št.: 03/42 02 243
KoperMarijana Čulina; tel. št.: 05/66 87 233Suzana Rot; tel. št.: 05/66 87 232
KrškoAleksandra Ilić; tel. št.: 07/49 02 455Zlata Povhe; tel. št.:01/30 77 441
KranjMarjana Perkovič; tel. št.: 04/23 70 203Frančiška Žmitek; tel. št. 04/ 23 70 206
LjubljanaPolonca Bregar; tel. št.: 01/30 77 275Bernarda Hribernik Sever; tel. št.: 01/30 77 250
Ani Škufca; tel. št.: 01/30 77 251
MariborNataša Hojnik; tel. št.: 02/29 09 426Duška Rostohar; tel. št.: 02/29 09 362
Murska SobotaGordana Rajnar; tel. št.: 02/53 61 528Štefanija Raj; tel.št.: 02/53 61 521
Nova GoricaTjaša Krajnc; tel. št.: 05/33 81 243Aleksandra Vodopivec; tel. št.: 05/33 81 242
Novo mestoMarija Štangelj; tel. št.: 07/39 33 533Berkopec Darja; tel. št.: 07/39 33 535
Ravne na KoroškemSlavka Ranc; tel. št.: 02/82 10 220Nevenka Golob; tel. št: 02/82 10 217
Direkcija*Sabina Poznič Verk; tel. št.: 01/30 77 389Maja Tomšič; tel. št.: 01/30 77 448
* Direkcija je skrbnik podatkov za, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut v Ljubljani, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča ,Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije.

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2006 ZZZS Vse pravice pridržane