Najpogostejša vprašanja in odgovori


Anketa

Ali vaš delodajalec izvaja aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu (ZVZD-1) ?

Vpogled v moje podatke
EUKZZ
Čakalne dobe in ordinacijski časi

Novinarsko središče

Tiskovna konferenca
16.10.2017 - Postopno uvajanje novega programa ambulantne kardiološke rehabilitacije v Sloveniji od julija 2017 dalje

Sporočilo za javnost
18.09.2017 - Dijaki in študenti, ki se v novem šolskem letu ne bodo več šolali, ali če so dopolnili 26 let, morajo pravočasno urediti svoje zdravstveno zavarovanje

Tiskovna konferenca
23.06.2017 - Postopno uvajanje novega programa farmacevtskega svetovanja (od junija 2017 dalje tudi v Mariboru)

Tiskovna konferenca
20.06.2017 - Pred odhodom v tujino pravočasno uredimo zdravstveno zavarovanje!

Sporočilo za javnost
20.04.2017 - ZZZS zagotavlja vedno večim delodajalcem elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela (bolniškim staležem)

Sporočilo za javnost
27.02.2017 - Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2016 (obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2016)

Tiskovna konferenca
24.01.2017 - ZZZS v letu 2016 posloval s primanjkljajem prihodkov nad odhodki in brez zadolžitve

Sporočilo za javnost
17.10.2016 - Upravni odbor ZZZS oblikoval predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2017

Sporočilo za javnost
03.10.2016 - Od oktobra dalje lahko delodajalci elektronsko vlagajo refundacijske zahtevke za nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela (bolniškim staležem)

Sporočilo za javnost
26.09.2016 - Dijaki in študenti, ki se v novem šolskem letu ne bodo več šolali, ali če so dopolnili 26 let, morajo pravočasno urediti svoje zdravstveno zavarovanje

ArhivZaposlitve
Anketa o zadovoljstvu strank ZZZS