eVloge

eVloge so obrazci za pripravo in oddajo elektronskih vlog, za katere ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje. Obrazec se sproti prilagaja glede na izbiro opcij vašega konkretnega zahtevka. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov se bo z oddajo vloge le ta po varnem kanalu samodejno posredovala na Zavod za zdravstveno zavarovanje, vam pa se bo na ekranu izpisalo obvestilo o uspešni oddaji. Določene vloge zahtevajo priložitev datotek s skeniranimi ali fotografiranimi dokazili, ki jih enostavno pripnete k obrazcu. 

Izberite jezikovno različico vloge.