eVloge

eVloge so obrazci za pripravo in oddajo elektronskih vlog, za katere ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje. Obrazec se sproti prilagaja glede na izbiro opcij vašega konkretnega zahtevka. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov se bo z oddajo vloge le ta po varnem kanalu samodejno posredovala na Zavod za zdravstveno zavarovanje, vam pa se bo na ekranu izpisalo obvestilo o uspešni oddaji. Določene vloge zahtevajo priložitev datotek s skeniranimi ali fotografiranimi dokazili, ki jih enostavno pripnete k obrazcu. 

Trenutno lahko na ta način oddate vlogo za povračilo stroškov, nastalih v Sloveniji za zdravila, medicinske pripomočke, storitve, potne stroške ipd. Če bomo v postopku ugotovili, da je vloga nepopolna ali da potrebujemo še kakšno dopolnitev, boste to lahko opravili z izbiro obrazca dopolnitev vloge za povračilo.

Izberite jezikovno različico vloge.