Kontaktni center ZZZS

Ikona telefonske slušalke 01 30 77 300 
 

 1. Informacije s področja urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja:
  - urejenost zavarovanja
  - prijave, odjave in spremembe med zavarovanjem,
  - pridobitev EMŠO za državljane EU, EGP in Švice za potrebe ureditve zavarovanja,
  - potrdila o šolanju (za družinske člane, ki se šolajo v tujini po dopolnjeni starosti 18 let),
  - izpisi iz obveznega zavarovanja za zavarovane osebe.
   
 2. Informacije o slovenski kartici zdravstvenega zavarovanja, njenem naročanju in uporabi ter informacije o profesionalni kartici.
   
 3. Informacije o odločanju imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije o bolniškem staležu (glede začasne nezmožnosti od dela), zdraviliškem zdravljenju in o medicinskih pripomočkih.
   
 4. Informacije o čezmejnem zdravstvenem varstvu
  4.1  Zdravljenje v tujini
           - načrtovano zdravljenje v tujini
           - nenačrtovano (nujno) zdravljenje med začasnim bivanjem (dopust, študij, delo) v tujini
  4.2  Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja - uporaba in naročanje 
  4.3  Informacije o potrdilih A1 za napotene delavce na delo v tujino oziroma za opravljanje dela ali dejavnosti v več državah hkrati.
   
 5. Informacije o nadomestilih plač zaradi zadržanosti od dela in bolniških listih:

  - splošne informacije o pravici do nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  - vsebinska pomoč pri izdaji elektronskih bolniških listov,
  - vsebinska pomoč pri pripravi elektronskih zahtevkov za refundacijo in elektronskih obračunov na portalu SPOT,
  - pomoč pri pripravi vloge za direktno izplačilo nadomestila,
  - informacije o vlogah in načinu oddaje vloge za direktno izplačilo nadomestila,
  - splošne informacije o rokih za nakazilo nadomestil plač.

 6. Informacije za samoplačnike, tj. zavezance, ki jim ZZZS obračunava prispevke in vodi knjigovodske evidence o obračunu in plačilu prispevkov.


POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu:
ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.00,
sreda: 8.00 - 17.00,
petek: 8.00 - 13.00.

Za ostale informacije preverite kontaktne podatke organizacijskih enot ZZZS.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov