Kontaktni center ZZZS

Ikona telefonske slušalke 01 30 77 300 
 

 1. Informacije o urejanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, slovenski kartici zdravstvenega zavarovanja in profesionalni kartici
  1.1 Preverjanje urejenosti zavarovanja
  1.2 Profesionalna kartica
  1.3 Splošne informacije:
        - vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje,
        - prijave, odjave in spremembe med zavarovanjem,
        - kartica zdravstvenega zavarovanja in njeno naročanje
        - pridobitev EMŠO za državljane EU, EGP in Švice za potrebe ureditve zavarovanja,
        - potrdila o šolanju (za družinske člane, ki se šolajo v tujini po dopolnjeni starosti 18 let),
        - izpisi iz obveznega zavarovanja za zavarovane osebe,
        - zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.
   
 2. Informacije o odločanju imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije o bolniškem staležu (glede začasne nezmožnosti od dela), zdraviliškem zdravljenju in o medicinskih pripomočkih
   
 3. Informacije o čezmejnem zdravstvenem varstvu
  3.1  Zdravljenje v tujini
         - načrtovano zdravljenje v tujini
         - nenačrtovano (nujno) zdravljenje med začasnim bivanjem (dopust, študij, delo) v tujini
  3.2  Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja - uporaba in naročanje 
  3.3  Informacije o potrdilih A1 za napotene delavce na delo v tujino oziroma za opravljanje dela ali dejavnosti v več državah hkrati.
   
 4. Informacije o ostalih pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
  4.1 Nadomestila plač zaradi zadržanosti od dela in bolniški listi:

       - splošne informacije o pravici do nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja,
       - vsebinska pomoč pri izdaji elektronskih bolniških listov,
       - vsebinska pomoč pri pripravi elektronskih zahtevkov za refundacijo in elektronskih obračunov na portalu SPOT,
       - pomoč pri pripravi vloge za direktno izplačilo nadomestila,
       - informacije o vlogah in načinu oddaje vloge za direktno izplačilo nadomestila,
       - splošne informacije o rokih za nakazilo nadomestil plač.
  4.2 Ostale pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:
      - izbira in zamenjava osebnega zdravnika,
      - medicinski pripomočki,
      - potni stroški,
      - reševalni prevozi,
      - zadržanje pravic nerednim plačnikom,
      - zdravila in živila za posebne zdravstvene namene,
      - zobozdravstvo, ortodontija in zobna protetika.

 5. Informacije za samoplačnike, tj. zavezance, ki jim ZZZS obračunava prispevke in vodi knjigovodske evidence o obračunu in plačilu prispevkovPOSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu:
ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.00,
sreda: 8.00 - 17.00,
petek: 8.00 - 13.00.

Za ostale informacije preverite kontaktne podatke organizacijskih enot ZZZS.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov