Naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (evropska kartica)

Besedilo za ime in priimek polje

Vnesite ime in priimek, kot sta zapisana na osebnem dokumentu, vključno s šumniki in drugimi znaki.

Besedilo za ZZZS kartico in EMŠO

Vnesite dva identifikatorja (ZZZS številko in zadnje tri številke EMŠO).

(ZZZS številka je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja, npr.: kot označeno na spodnji sliki. Vašo ZZZS številko lahko s pomočjo elektronske osebne izkaznice vpogledate tudi na portalu ZZZS ali na portalu zVEM.)

(Če je npr. vaš EMŠO 0603003500987, potem vnesite 987)

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Besedilo za email polje

Vpišite elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali sporočilo s povezavo za potrditev naročila.
Naročilo morate potrditi v roku 2 ur.

Vnos elektronskega naslova je obvezen, saj se potrebuje za obdelavo vašega naročila. Na ta naslov boste po uspešno oddanem naročilu prejeli tudi začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico - certifikat v PDF obliki. Elektronski naslov se bo hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega je bil zbran.

Evropska kartica bo poslana na vaš naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na vaš naslov stalnega prebivališča v Sloveniji.

•  pooblaščene fizične osebe ali

•  pooblaščene pravne osebe (ki je hkrati nosilec zavarovanja oziroma delodajalec zavarovane osebe),
ob pogoju, da je urejeno ustrezno pooblastilo za naročilo in prevzem evropske kartice.

• Sem pooblaščenec - fizična oseba:

Evropska kartica bo poslana pooblaščeni fizični osebi na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na naslov njenega stalnega prebivališča v Sloveniji.

• Smo pooblaščenec - pravna oseba in hkrati nosilec zavarovanja oziroma delodajalec zavarovane osebe:

Evropska kartica bo poslana pooblaščeni pravni osebi na njen registriran naslov (sedež) v Sloveniji.