Naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (evropska kartica)

Besedilo za ime in priimek polje

Vnesite ime in priimek, kot sta zapisana na osebnem dokumentu, vključno s šumniki in drugimi znaki.

Besedilo za ZZZS kartico in EMŠO

Vnesite dva identifikatorja (ZZZS številko in zadnje tri številke EMŠO).

(ZZZS številka je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja, npr.: kot označeno na spodnji sliki)

(Če je npr. vaš EMŠO 0603003500987, potem vnesite 987)

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Besedilo za email polje

Vpišite elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali sporočilo s povezavo za potrditev naročila.
Naročilo morate potrditi v roku 2 ur.

Vnos elektronskega naslova je obvezen. Elektronski naslov se potrebuje za obdelavo vašega naročila in se bo hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega je bil zbran.

Evropska kartica bo oddana na pošto najkasneje naslednji delovni dan po uspešno oddanem naročilu.

Evropska kartica bo poslana na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na naslov stalnega prebivališča v Sloveniji.