Arhiv sporočil za javnost

Simbolna fotografija pročelja stavbe ZZZS na Miklošičevi v Ljubljani

1. Sprejet Rebalans Finančnega načrta ZZZS za leto 2020, ki zagotavlja uspešen zaključek poslovnega leta

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v…