Informacije

Najpogosteje iskane informacije je ZZZS objavil v spletnem seznamu najpogostejših vprašanj in odgovorov

ter tudi na avtomatskem telefonskem odzivniku ZZZS tel. št. 01/30-77-300.
Gradiva so objavljena tudi na spletnih straneh ZZZS. Na spletni strani omogočamo tudi dostop do nekaterih masovnih podatkov o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Splošna ali konkretna vprašanja, pritožbe ali pohvale nam lahko pošljete v elektronski predal pristojne območne enote ZZZS, kjer imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma kjer ima svoj sedež izvajalec zdravstvenih storitev ali zavezanec za prispevek. Vljudno vas prosimo, da so vaša pisma podpisana z imenom in priimkom ter po možnosti tudi z naslovom stalnega ali začasnega prebivališča, saj je to v nekaterih primerih nujni pogoj za pripravo strokovno pravilnega odgovora.

ZZZS zagotavlja informacije o svojih storitvah tudi v znakovnem jeziku. Ključne informacije so dostopne tudi v lahkem branju ter v italijanskem in madžarskem jeziku.

Zagotavljamo varstvo osebnih podatkov in vam omogočamo vpogled v lastne podatke, ki jih o vas vodimo, preko spletne aplikacije.

Za informiranje slovenske javnosti in izvajanje odnosov z mediji ZZZS izdaja sporočila za javnost in gradiva za novinarske konference ter vabi novinarje na seje skupščine ZZZS. O posameznih pomembnejših sejah Upravnega odbora ZZZS objavlja tudi gradiva za javnost. Poleg tega izdaja tiskana gradiva in elektronska gradiva, ki so dostopna neposredno preko spletnih strani.

ZZZS izdaja tudi katalog informacij javnega značaja skladno s predpisi, ki urejajo posredovanje informacij javnega značaja.

ZZZS ima lastno INDOK knjižnico, ki posluje v času uradnih ur tudi za zunanje uporabnike.