Vodstvo in upravljanje

ZZZS upravlja skupščina, ki jo sestavljajo demokratično izvoljeni predstavniki delodajalcev in zavarovancev kot interesnih skupin plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Izvršilni organ skupščine je Upravni odbor ZZZS.

Poslovodni organ, odgovoren skupščini, je generalni direktor.

Organ upravljanja na regionalni ravni so območni sveti, ki so vzpostavljeni na 10 območnih enotah ZZZS.

Statut ZZZS

Seznam sej Skupščine ZZZS

Seznam sej Upravnega odbora ZZZS

Člani Skupščine in Upravnega odbora ZZZS ter sestava

Pregled vseh dosedanjih generalnih direktorjev ZZZS