Zaposlitev v ZZZS

Smo izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Cenimo predanost in ustvarjalnost, spodbujamo razvoj. Sodelavcem nudimo odlične delovne pogoje in sodobno elektronsko podprto poslovanje.

Dobrodošli, da se nam pridružite.

Kontakt: ZZZS, Sektor za razvoj kadrov in organizacijo, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, e-pošta: DI@zzzs.si.

Prosta delovna mesta

Na spletni strani objavljamo prosta delovna mesta. Vabimo, da si jih ogledate in se prijavite.

Seznam prostih delovnih mest

Naročilo za storitve reševanja zobnoprotetičnih predlogov ter izdaja izvedenskih mnenj za potrebe Območne enote Novo mesto

ZZZS vljudno vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo razpisane pogoje za sodelovanje, da sodelujejo v postopku in po e- pošti oddajo pisno ponudbo (prijavo) za sodelovanje pri izvedbi tega naročila, skladno z navodili v povabilu. 

Predmet naročila so storitve reševanja zobnoprotetičnih predlogov  ter izdaja izvedenskih mnenj za potrebe Območne enote Novo mesto. 

Podrobnosti o predmetu naročila oziroma dodatne specifikacije storitev naročila in drugi pogoji izvedbe posla so razvidni iz  Povabila k sodelovanju; priloženega vzorca pogodb, ter  sklepa o višini plačil.     
Prijavni obrazec s prilogami je potrebno predložiti po elektronski poti na oba navedena  elektronska naslova: mojca.strasek-dodig@zzzs.si ter  zdravniki@zzzs.si, najkasneje do 27. 10. 2022 do 8.00 ure.

Razpisna dokumentacija:

t3://file?uid=927

t3://file?uid=928

t3://file?uid=931

t3://file?uid=929

t3://file?uid=930

Dodatni razpis za storitve imenovanih zdravnikov, zdravnikov izvedencev  in  finančno medicinskih nadzornikov za ZZZS za obdobje od 2022 do 2024

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja Dodatni razpis za storitve imenovanih zdravnikov, zdravnikov izvedencev  in  finančno medicinskih nadzornikov za ZZZS za obdobje od 2022 do 2024.

ZZZS vljudno vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo razpisane pogoje za sodelovanje, da sodelujejo v postopku in po e- pošti oddajo pisno ponudbo (prijavo) za sodelovanje pri izvedbi tega naročila, skladno z navodili v povabilu. 

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje listine, iz katerih so razvidni pogoji za sodelovanje in pogoji izvajanja storitev, je na voljo na sledeči povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=461127.

Ponudbo (izpolnjen prijavni obrazec) s pripadajočimi dokazili,  je potrebno predložiti po elektronski poti na e-poštni naslov: zdravniki@zzzs.si, najkasneje do  3. 11. 2022 do 8:00.

Karierni kotiček

Zakaj se zaposliti v ZZZS?

Skrbimo za spodbudno delovno okolje, strokovni in osebni razvoj naših sodelavcev in se zavedamo, da le z zavzetimi in usposobljenimi zaposlenimi lahko dosežemo dobre poslovne rezultate. Sodelavcem nudimo odlične delovne pogoje, sodobno elektronsko podprto poslovanje, prilagodljiv delovni čas, možnost dela od doma, v skrbi za zdravje naših zaposlenih pa v sklopu promocije zdravja spodbujamo zdrav način življenja.

Povabilo zdravnikom: Vas zanimajo novosti in sistemski pristop na področju zdravstvenega varstva?

Bi želeli delati v urejenem in dinamičnem delovnem okolju, ki sodelavcem omogoča strokovno izpopolnjevanje in razvoj? Ponujamo vam delo v prijetnem kolektivu zdravnikov različnih specializacij, s stalnim stikom z vsemi novostmi zdravstvenega sistema.