Uporaba elektronskega bolniškega lista pri obravnavi zavarovalnih primerov

Zavarovalnice pri prijavi nekaterih zavarovalnih primerov zahtevajo, da zavarovanec kot dokumentacijo priloži potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški list).

Z uvedbo elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela se ta listina izda v obliki XML.

V priloženi dokumentaciji so opisane tehnične značilnosti elektronskega bolniškega lista.

S pomočjo te dokumentacije lahko zavarovalnice pripravijo informacijske rešitve za preverjanje avtentičnosti elektronske listine, za vpogled v vsebino listine in za uporabo podatkov pri obravnavi zavarovalnega primera.